Een van de belangrijkste verplichtingen van de koper is de aanvaarding van de levering.

Daarom moet u altijd controleren of wat geleverd werd overeenkomt met wat op de bestelbon of koopovereenkomst is vermeld.

Wat u moet weten

Als u zonder voorbehoud een leveringsbon voor ontvangst tekent, dan staat dat gelijk met de aanvaarding van de levering (tenzij de rechter anders beslist).

U mag een volledige levering (vb. een volledige slaapkamer) niet weigeren als slechts één onderdeel ontbreekt of beschadigd is.

Als de weigering van de aanvaarding van de levering niet gegrond is, kan ook een schadevergoeding worden gevorderd.

  • Zo moet u vaak een stallingsvergoeding aan de garagist betalen als u nalaat uw voertuig tijdig af te halen. Werd uw voertuig al dan niet op vordering van de politie getakeld, dan rekent het takelbedrijf, dergelijke kosten bijna altijd aan.

Gaat het om grote aannemingswerken, dan spreekt men van de "goedkeuring van de oplevering".

Hoe komt u op voor uw rechten?

Wacht daar best niet te lang mee: wanneer de levering niet conform is (bv. een onvolledige en/of verkeerde levering, een levering met zichtbare beschadigingen,…) moet u snel reageren.

Maak voorbehoud op de leveringsbon. 
En best, bevestig dat schriftelijk (al dan niet aangetekend) aan de verkoper.

  • Meestal is dat ook zo opgenomen in de algemene verkoopsvoorwaarden.
  Hoe komt u op voor uw rechten?
U stelt vast dat het product niet beantwoordt aan de specificaties op de bestelbon  typebrief (DOC, 50.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020