Wanneer het om belangrijke aankopen gaat, doet u vaak een beroep op een financiering. Het kan gaan om de aankoop van een nieuwe wagen, grote herstellingswerken, de renovatie van uw woning, de aankoop van een nieuwe keuken, enz.

Hiervoor moet u eerst een kredietaanvraag indienen bij een financiële instelling. 
Vooraf weet u dus niet altijd of de kredietaanvraag wordt goedgekeurd.

Wat u moet weten

Het is aan te raden om in de koopovereenkomst een clausule op te nemen dat de koop maar doorgaat als de financiering kan worden bekomen.

  • Er is dan sprake van een " opschortende voorwaarde van het bekomen van krediet ".

Wordt de lening geweigerd, dan kunt u de koop annuleren zonder dat u een verbrekingsvergoeding moet betalen.

  • Volgens de rechtspraak moet u wel de nodige inspanningen leveren om bij verschillende kredietgevers een kredietaanvraag in te dienen.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Annulatie wegens het niet bekomen van een financiering
(voorbeeld: aankoop van een nieuwe wagen)
typebrief (DOC, 49 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020

Laatste nieuws voor dit thema