De verkoper heeft zijn verplichting niet nageleefd om binnen de overeengekomen termijn:

  • het product te leveren, of
  • de dienst uit te voeren.

Mag u dan een schadevergoeding eisen?

Wat u moet weten

U, als consument, hebt recht op een schadevergoeding bij het verbreken van de overeenkomst door de verkoper.

  • Het recht op een verbrekingsvergoeding bestaat niet alleen voor de verkoper maar ook voor de koper als de verkoper zijn verbintenissen niet nakomt.

Zo'n verbrekingsvergoedingsclausule moet wederkerig zijn, zowel in het voordeel van de verkoper (als u de overeenkomst verbreekt) als in uw voordeel (als de verkoper de overeenkomst verbreekt). Is dit niet het geval, dan kan dit beschouwd worden als een onrechtmatige clausule (art. VI. 83 17e lid Wetboek economisch recht - WER).

  • Onevenwichtige clausules zijn onrechtmatig, en dus nietig. Als, bijvoorbeeld, de verkoper een bedrag voor de schadevergoeding heeft vastgelegd wanneer u uw verplichtingen niet nakomt, maar geen gelijkwaardige schadevergoeding heeft voorzien als hij in gebreke blijft, dan zijn zijn verkoopswaarden onevenwichtig. (art. VI. 83 17e lid WER).
  • Eenzijdige clausules worden als niet-geschreven beschouwd. U zou dan het vorderen van een verbrekingsvergoeding voor de rechter kunnen betwisten.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Als u een schadevergoeding wilt eisen?
(bv. meubelen, 10% voorschot)
typebrief (DOC, 25 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020