Wat kunt u doen als de aannemer de vooraf overeengekomen termijn niet respecteert?

Mag u het contract ontbinden?

Wat u moet weten

De aannemer moet de vooraf overeengekomen uitvoeringstermijn respecteren.

Deze uitvoeringstermijn kan worden verlengd in geval van:

  • overmacht,
  • weerverlet (bouw),
  • onderlinge overeenkomst.

Wanneer de contractueel overeengekomen uitvoeringstermijn ruim is overschreden, kunt u de aannemer in gebreke stellen via een aangetekende brief

U moet hem daarin vragen de werken alsnog uit te voeren binnen een nieuwe termijn. Die termijn moet haalbaar en dus redelijk zijn.

Komt de aannemer zijn uitvoeringsverplichtingen opnieuw niet na, dan hebt u in principe recht op de ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding.

Vertragingen

Wanneer de aannemingswerken reeds begonnen zijn maar de afwerking op zich laat wachten, kunt u de overeenkomst ook laten ontbinden. U hebt het recht om de volledige uitvoering van de werken te eisen.

Daarnaast hebt u ook recht op een schadevergoeding wegens het niet-nakomen van de contractuele verbintenis van de aannemer om de werken zoals overeengekomen volledig uit te voeren.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Als de uitvoeringstermijn ruimschoots is overschreden Stel de aannemer in gebreke
  typebrief (DOC, 25.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020