Wat kunt u doen als de verkoper de overeengekomen leveringstermijn overschrijdt?

Mag u de koop ontbinden?

Wat u moet weten

Een van de belangrijkste verplichtingen van de verkoper is de tijdige levering van het goed of de tijdige uitvoering van de dienst.

Enkel het overschrijden van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn volstaat in de regel nietom de koop te ontbinden.

Is de overeengekomen leveringsdatum of leveringstermijn overschreden, dan kunt u de verkoper in gebreke stellen via een aangetekende brief. Daarbij moet u de verkoper de mogelijkheid geven om alsnog te leveren en dit binnen een redelijke leveringstermijn.

Een ingebrekestelling als vaststelling van de contractuele wanprestatie is vereist om de uitvoering of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Bij discussie gaat de rechter na of de tekortkoming van de verkoper ernstig genoeg is om de koopontbinding te eisen. Is dit niet het geval, dan wordt hem uitstel gegeven om aan zijn leveringsplicht te voldoen.

  • Komt de verkoper de nieuwe leveringstermijn niet na, dan hebt u in principe recht op de ontbinding van de koopovereenkomst.
  • Weigert de verkoper de koop te ontbinden en uw betaald voorschot terug te betalen, dan moet u de ontbinding vorderen voor de rechter (art. 1184 Burgerlijk Wetboek).

Hoe komt u op voor uw rechten?

Hoe kunt u de verkoper in gebreke stellen? typebrief (DOC, 49.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020