Table of Contents

  Zoek ter plaatse een oplossing

  U bent ontevreden over uw reis? Bespreek het probleem altijd eerst ter plaatse met de persoon of organisatie die daarvoor direct verantwoordelijk is. Is dat niet mogelijk? Maak dan schriftelijk of via het webportaal van de reisorganisator uw klacht over.

  Richt u tot de juiste instantie

  In veel gevallen kan het geschil in der minne opgelost worden. Lukt dat niet, dan kunt u een beroep doen op een van onderstaande organisaties. Zij kunnen u helpen om uw reisgeschil buiten de rechtbank om te regelen.

  Geschillencommissie Reizen

  Gaat het om een pakketreis of gekoppeld reisarrangement bij een reisorganisator of doorverkoper in België en werden de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen gebruikt, dan kunt u daar terecht voor uw geschil. U kunt opteren voor een verzoeningsprocedure of een scheidsrechtelijke uitspraak via arbitrage. Die is bindend voor de partijen.

  Consumentenombudsdienst

  Is uw doorverkoper of reisorganisator gevestigd in België maar heeft die de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie niet gebruikt, dan kunt u aankloppen bij de Consumentenombudsdienst. U kunt er enkel terecht voor een verzoeningsprocedure.

  Europees Centrum voor de Consument

  Voor geschillen met ondernemingen in een andere EU-lidstaat kan het Europees Centrum voor de Consument (ECC) u verder helpen. Heeft u uw reis online geboekt, dan kunt u gebruik maken van het Europees ODR-platform voor de grensoverschrijdende geschillenregeling.

  FOD Mobilliteit

  Gaat het om een klacht in het kader van de passagiersrechten in België en heeft u geen regeling kunnen treffen met de vervoerder, dan kunt u die overmaken aan de FOD Mobiliteit.

  De plaats van de inbreuk bepaalt de bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld, wanneer u vertrok vanuit Schiphol en uw vlucht werd geannuleerd of liep grote vertraging op, dan is de Nederlandse luchtvaartautoriteit bevoegd, zelfs wanneer uw vlucht werd uitgevoerd of werd geannuleerd een Duitse luchtvaartmaatschappij.  Raadpleeg de lijst van bevoegde luchtvaartautoriteiten.

  Maak bij voorkeur gebruik van het aangifteformulier van de luchtvaartmaatschappij of het Europees aangifteformulier. Dat vindt u in meerdere talen via het EU-klachtenformulier voor vliegtuigpassagiers .

  Signaleer uw probleem op meldpunt.belgie.be

  Bent u het slachtoffer van bedrieglijke praktijken of pogingen daartoe? Of vermoedt u dat uw doorverkoper of reisorganisator strafrechtelijke inbreuken heeft gepleegd? Maak daarvan melding op meldpunt.belgie.be.   

  Overweeg gerechtelijke stappen

  Heeft u voor uw reisgeschil geen oplossing kunnen vinden via de genoemde instanties? En berust u niet in de zaak? Dan rest u enkel de rechtbank.

  Voor geschillen tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd in België. Ligt uw eis boven dat bedrag, dan moet u naar de rechtbank van eerste aanleg. De bijstand van een advocaat is in dat geval zeker aangewezen.

  Laatst bijgewerkt
  18 juni 2020

  Laatste nieuws voor dit thema