Als het product een gebrek vertoont na de aankoop

Om gebruik te maken van de wettelijke garantie moet u uw probleem melden aan de verkoper.

  • Hij is uw eerste aanspreekpunt.
  • Hij is dus juridisch aansprakelijk voor zijn verkoop.

Het is normaal dat de verkoper u vraagt uw aankoopbewijs voor te leggen (aankoopbon of leveringsbon, kasticket…).

Het is mogelijk dat de verkoper administratieve kosten, verzendingskosten en analysekosten moet maken om uw klacht te verifiëren. Moet u hem op voorhand dossierkosten betalen?

Wat u moet weten

Volgens de wet moet je de verkoper binnen 2 maanden op de hoogte stellen vanaf de dag dat u het gebrek heeft geconstateerd. In ieder geval is het beter om de verkoper snel op de hoogte te stellen.

Het is perfect mogelijk dat de verkoper tijd nodig heeft om te oordelen of uw klacht al dan niet onder de garantie valt. U moet hem die eventuele termijn toestaan.

De verkoper zou – terecht – de toepassing van de garantie kunnen weigeren, als hij zou ontdekken dat u elders, zonder zijn akkoord, een voorlopige herstelling hebt laten uitvoeren.

U moet van tevoren geen dossierkosten betalen om de eventuele administratieve kosten, verzendings- en analysekosten van de verkoper te dekken.

Opgelet!

Als de wettelijke garantie niet van toepassing is, moet de verkoper u een raming van de eventuele kosten bezorgen:

1. van tevoren; 
2. ondubbelzinnig; 
3. bij voorkeur schriftelijk.

  • In bepaalde gevallen, als uw product ernstig beschadigd is, kunt u zelfs een voorafgaand bestek van herstelling vragen. Opgelet! Het is mogelijk dat er in bepaalde gevallen voor dat bestek moet worden betaald.

Hoe dwingt u uw rechten af?

U gaat naar de verkoper Lever hem het bewijs van uw aankoop in om het even welke vorm (kasticket, factuur, rekeninguittreksel, ...)
  Beschrijf het gebrek en vraag hem om de garantie toe te passen
  Vraag hem of hij aanvaardt om de garantie toe te passen
  Bevestig het probleem schriftelijk
Indien, na analyse, de wettelijke garantie niet van toepassing blijkt Eis een schriftelijke verklaring voor de weigering van de garantie (diagnose, foto’s, ...)
En als er dan kosten zijn? Onderhandel om een gratis bestek te krijgen
  Doorgaans hebt u de keuze: uw product laten herstellen of van de herstelling afzien zonder kosten

 

Er kunnen moeilijkheden opduiken

Voor elektronische goederen wordt de eindbeslissing vaak overgelaten aan onafhankelijke herstelcentra, erkend door de fabrikant en/of de verkoper.

Dat betekent daarom niet dat u in een dergelijk geval moet aanvaarden dat het te lang duurt, zelfs als de eindbeslissing om al dan niet tussen te komen in het kader van de wettelijke garantie uitsluitend toekomt aan de verkoper.

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als, in de winkel, de verkoper verwijst naar het advies van een specialist Vraag hem naar de datum waarop hij u zijn beslissing zal meedelen
  Stel hem in elk geval officieel schriftelijk in gebreke
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Richt u tot de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
31 mei 2022