Kijk de aankoopdatum na

Als u de datum op uw kasticket nakijkt, merkt u helaas dat u uw defect product lang geleden hebt gekocht.

  • Als er voor een nieuw product meer dan 2 jaar is verstreken sinds de leverdatum, valt uw product wellicht niet meer onder de wettelijke garantie.
  • Als er voor een tweedehandsgoed meer dan 1 jaar is verstreken sinds de leverdatum, is uw product wellicht niet meer in garantie. Als de verkoper echter geen specifieke garantietermijn heeft toegekend, geniet u in elk geval een wettelijke garantie van 2 jaar.

Bestaat de kans dat u uw product nog kunt laten herstellen of vervangen?

Wat u moet weten

Op grond van de wettelijke garantie kunt u niets meer verkrijgen.

  • Maar als u fabrieksgarantie hebt gekregen, die fabricagefouten, tekortkomingen in het ontwerp of in de uitvoering dekt, is de duur daarvan misschien nog niet verstreken. Wie weet...
  • Mogelijks geldt er nog een commerciële garantie, al dan niet betaald door u bij aankoop van het goed.

Er rest u verder enkel de mogelijkheid een beroep te doen op de regels inzake ernstige verborgen gebreken (art. 1641-1649 Burgerlijk Wetboek)

  • In het geval van een ernstig verborgen gebrek geldt er geen termijn. Maar het is duidelijk dat u in dat geval het bewijs moet leveren van het bestaan van het verborgen gebrek.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Als het product niet meer onder de wettelijke garantie valt Kijk na of het niet gedekt wordt door de fabrieksgarantie of door een andere aanvullende garantie (commercieel) op de wettelijke garantie, gratis of betalend
 
Als u meent een ernstig verborgen gebrek te ontdekken Stel de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte
  typebrief (DOC, 22.5 KB)

 

Als de verkoper het ernstige verborgen gebrek waarop u hem wijst, betwist?

Doe een beroep op een onafhankelijke deskundige.

  • Bijvoorbeeld: als u na anderhalf jaar de achterste schokdempers van uw nieuwe wagen al moet vervangen, zal een auto-expert moeten uitmaken of er sprake is van een conformiteitsgebrek bij levering, dan wel van slijtage door een abnormaal gebruik (overbelasting) of van een ongeval.
  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als de verkoper weigert de garantie toe te passen Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 23.5 KB) 
 
U zoekt een oplossing Maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
 
   
typebrief (DOC, 23 KB)
Laatst bijgewerkt
31 mei 2022

Laatste nieuws voor dit thema