Het product dat u besteld hebt is uiteindelijk aangekomen en geïnstalleerd

Waarop moet u letten als het product werd geleverd en u het zelf moet installeren? En wat als een technicus bij u thuis komt voor de installatie?

  • De technicus heeft u een leveringsbon laten ondertekenen, maar impliceert dit noodzakelijkerwijs dat het product correct geïnstalleerd werd en goed werkt?

Wat u moet weten

Als uw overeenkomst de aflevering en installatie van het product (bijvoorbeeld een bad of een boiler) door dezelfde verkoper omvat, geldt de wettelijke garantie ook voor de installatie.

De verkoper is verplicht een product te leveren dat conform de overeenkomst is. Dat product moet aan uw verwachtingen beantwoorden in het kader van een normaal gebruik: het moet overeenkomen met de reclame, de aankondiging of de affichage, met de gebruiksaanwijzing, met de bestelbon.

U hebt de hele duur van de garantie om te beoordelen dat het product conform is – en blijft – met de overeenkomst tussen u en de verkoper. Die garantie bedraagt 2 jaar voor nieuwe producten en ten minste 1 jaar voor tweedehandsproducten.

U hebt dus tijd, maar in geval van een probleem is het altijd beter zo snel mogelijk te reageren. 
Ter herinnering: u moet binnen 2 maanden vanaf de vaststelling van een gebrek de verkoper op de hoogte brengen. Tijdens de garantieperiode van 2 jaar moet de verkoper bewijzen dat zijn product geen gebrek vertoont en dat u het op een verkeerde wijze hebt gebruikt, geïnstalleerd of onderhouden.

De garantie loopt enkel vanaf de leveringsdatum van het product.

De handtekening die u zet op de leveringsbon betekent dat het product werd geleverd. En niets anders.

  • Alle vermeldingen, clausules of documenten die u ter handtekening worden voorgesteld en die uw recht op de garantie zouden kunnen beperken of vernietigen, zijn niet geldig.

Hoe dwingt u uw rechten af?

De bezorger vraagt u om de leveringsbon te handtekenen Probeer zoveel mogelijk het product te checken voor het vertrek van de bezorger
  Als u tijd nodig hebt voor de verificatie: schrap elke vermelding op de leveringsbon die stelt dat u tevreden bent met het product
U bekijkt het product Als het product in orde lijkt: dateer en handteken de leveringsbon
  Anders kunt u beter de levering weigeren en de reden daarvan op de bon vermelden
  Aanvaard u de levering, dan kunt u nooit uw recht op de wettelijke garantie verliezen
  Bewaar de leveringsbon
In geval van een probleem Neem zo snel mogelijk contact op met de verkoper om de overeenkomst en het probleem schriftelijk te bevestigen
Het product is al geleverd en geïnstalleerd Ga na of alles werkt, alvorens de bezorger vertrekt
  Stelt u een probleem vast na de installatie, meld dat ook schriftelijk aan de verkoper/bezorger

 

Pas later stelt u vast dat uw product een gebrek vertoont

Reageer zoals wanneer u het product rechtstreeks van de winkel was gaan halen: meld het (of de) gebrek(en) aan de verkoper.

U stelt een gebrek vast Meld het (of de) gebrek(en) aan de verkoper zo vlug mogelijk en, in alle gevallen, binnen 2 maanden vanaf de vaststelling van het probleem
Wat moet u schrijven? typebrief (DOC, 23.5 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
31 mei 2022