Is de aankoop gedekt door de garantie?

U bent inkoopverantwoordelijke in een onderneming. 
U bent bestuurder van een vzw. 
U bent beheerder van een gebouw in mede-eigendom.

Moet de verkoper een garantie toekennen als u een goed voor uw onderneming of beroepsactiviteit aankoopt?

Wat u moet weten

Gaat het om aankopen in naam van rechtspersonen (zoals een bvba, nv, vzw, een overheidsinstelling, enz.) of door natuurlijke personen in het kader van hun beroep, dan gebeurt de aankoop niet door een consument. De garantiewet is dus niet van toepassing.

Een professionele koper kan zich beroepen op het regime van de verborgen gebreken.

Hoe kunt u opkomen voor uw rechten en/of de rechten van uw onderneming?

Er bestaat veel rechtspraak over de regeling van de ernstige verborgen gebreken, die wordt bepaald door artikelen 1641-1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Een goede tip: ga na of het mogelijk is om een zogenaamde “commerciële” of bijkomende garantie, af te dwingen.

Laatst bijgewerkt
31 mei 2022