In ieder geval geniet u van de garantie!

Het product stond u aan.

Maar na enige tijd stelt u een gebrek vast. U kijkt naar uw kasticket en ziet dat u het goed minder dan 2 jaar geleden hebt aangekocht.

Uw product staat a priori onder garantie, want binnen de 2 jaar wordt het gebrek vermoed te hebben bestaan vanaf de levering. Om niet aansprakelijk te zijn, moet de verkoper bewijzen dat dit het gevolg is van een nalatigheid van uw kant.

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u recht op vervanging van het goed, reparatie, terugbetaling of vermindering van de prijs.

Wat u moet weten

De wet op de wettelijke garantie voorziet in een gunstig systeem voor de consument: als het gebrek binnen de 2 jaar na de levering ontstaat, moet de verkoper aantonen dat het gebrek niet bestond bij de verkoop.

  • Het wettelijke vermoeden is inderdaad dat, in de periode van 2 jaar na de aankoop of levering, het gebrek al bestond op het tijdstip van de levering.

Volgens de wet moet je de verkoper binnen de 2 maanden, vanaf de dag dat u het gebrek heeft vastgesteld, op de hoogte stellen van het bestaan ​​van een gebrek.

  • U hebt er alle belang bij om het probleem zo vlug mogelijk te melden aan de verkoper.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Binnen de 2 jaar na levering

U moet enkel aantonen dat u het product bij deze verkoper hebt aangekocht
Wat moet u schrijven? typebrief (DOC, 23.5 KB)
U vraagt de herstelling of de vervanging van het product  
typebrief (DOC, 24 KB)

 

Indien de verkoper uw beroep op de garantie toch weigert

Dan moet hij aantonen dat er geen gebrek aan conformiteit was bij de levering, aldus de wet.

In de praktijk moet hij aantonen:

  • ofwel dat het gebrek te wijten is aan normale slijtage, rekening houdend met de aard van het goed en/of de gewone prestaties van een goed van dezelfde soort; 
  • ofwel dat het gebrek te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of verkeerde hantering van uw kant; 
  • ofwel dat het gebrek het gevolg is van externe factoren, zoals bijvoorbeeld een ongeval.

In deze drie gevallen is er sprake van "omkering van de bewijslast": het is niet de consument, maar de verkoper die dit bewijs moet leveren.

Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 23.5 KB)

Als u een probleem hebt met een verkoper 

Probeer een minnelijke schikking te treffen
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 23 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
31 mei 2022