Table of Contents

  Wanneer u een taxi neemt, is het relatief gemakkelijk om na te gaan of de taximeter aan boord van het voertuig naar behoren is geïnstalleerd overeenkomstig de geldende wetgeving en of hij in orde is met de periodieke verificatie.

  Bij de periodieke verificatie van de installatie, die om de vier jaar dient te gebeuren, wordt immers in de omgeving van de taximeter een markering ter goedkeuring aangebracht: een groen vignet.

  De zeshoek geeft het jaar van de verificatie weer. Links van de zeshoek geeft de letter "T" weer dat deze markering wel degelijk bedoeld is voor een geïnstalleerde taximeter. De maand en het jaar waarop de geldigheid van de verificatie van de installatie verstrijkt, staan onderaan op het vignet.

  Vindt u het vignet niet, vraag de bestuurder er dan naar, en indien deze markering ontbreekt, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de metrologische controle-instantie (Meldpunt).

  Laatst bijgewerkt
  21 februari 2020