Table of Contents

    De Metrologische Dienst controleert eveneens tellers van openbaar nut: gasmeters, elektriciteitsmeters en watermeters die in een woning worden geïnstalleerd bij de aansluiting op het respectieve distributienet. Deze meters blijven eigendom van de beheerder van het net, die ervoor moet zorgen dat de meters correct werken.

    De meerderheid van deze meters voldoet aan de vereisten van de Europese Richtlijn 2014/32/EU (omgezet met het KB van 15 april 2016) en moet dientengevolge voorzien zijn van de CE-markering en de bijkomende metrologische markering. Er zijn nog steeds oude meters in gebruik zonder CE-markering.

    Ze worden bovendien tijdens het gebruik ervan in het distributiecircuit onderworpen aan statistische controles, die variëren naargelang het soort meter.

    Laatst bijgewerkt
    25 maart 2020