Table of Contents

  Een weeginstrument (weegschaal) is een meetinstrument dat dient om de massa van een voorwerp te bepalen aan de hand van de kracht die de zwaartekracht op dat voorwerp uitoefent. Een weeginstrument kan daarnaast dienst doen om andere grootheden, hoeveelheden, parameters of kenmerken te bepalen die met de massa te maken hebben.

  De weeginstrumenten vallen uiteen in twee grote families:

  • niet-automatische weeginstrumenten (NAWI);
  • automatische weeginstrumenten (AWI), die meestal te vinden zijn in de industrie, waar ze het mogelijk maken om grote hoeveelheden materialen te wegen zonder tussenkomst van een operator en op basis van een vooraf ingesteld programma voor de automatische processen die het instrument kenmerken.
  AWI Checkweger
  Voorbeeld van een AWI Checkweger​​​​

  Niet-automatisch weeginstrument

  Weegschalen van handelaars, bijvoorbeeld in een slagerij, of weegschalen die de consument ter beschikking staan in supermarkten, zijn niet-automatische instrumenten. Ze vergen een menselijke tussenkomst tijdens het wegen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker het te wegen voorwerp op het toestel plaatst of de plaatsing ervan bedient of/en wanneer hij op de knop drukt om het gewicht te registreren.

  Controles die de Metrologische Dienst verricht

  Op alle soorten weeginstrumenten worden controles verricht. Bedoeling van deze controles is om na te gaan of de bepalingen van de regelgeving worden nageleefd door de gebruikers en door de actoren die ze op de markt brengen.

  De controles die de Metrologische Dienst verricht kunnen administratieve controles of technische controles zijn.

  Administratieve controle

  De administratieve controle is een administratief onderzoek om zich ervan te vergewissen of op het meetinstrument de verplichte informatie staat (metrologische markering en identificatieplaatje) en/of het instrument correct verzegeld is en conform blijft aan het modelgoedkeuringsdossier voor het betreffende model of type.

  Technische controle

  De technische controle wordt toegepast op een instrument, op initiatief van de controledienst van de Metrologische Dienst, op verzoek van de eigenaar, van de houder of de gebruiker van het instrument, of na een klacht.

  De technische controle omvat een administratieve controle en de metrologische tests die voor periodieke herijk zijn vastgelegd.

  Vrachtwagen van de afdeling metrologie voor technische controles
  Vrachtwagen van de afdeling metrologie voor technische controles van o.a. weegbruggen en slachthuizen
   

  Als u onregelmatigheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de FOD Economie om uw klacht in te dienen: Meldpunt.

  Laatst bijgewerkt
  9 april 2020