Table of Contents

  Onder de meetinstrumenten voor andere vloeistoffen dan water vallen in hoofdzaak de brandstofpompen en tankwagens.

  Naast de eerste ijk en de jaarlijkse herijk , kunnen brandstofpompen technisch worden gecontroleerd op aanvraag, bij een klacht of in het kader van een controlecampagne.

  De technische controle bestaat uit:

  • een visuele inspectie van de opschriften, de ijkmerken, de vereiste documenten en de verzegelingen;
  • een debietcontrole:
   • debietcontrole bij maximumdebiet (pistoolkraan volledig geopend);
   • debietcontrole bij minimumdebiet (bv bij een benzinepomp : 5 l/min).
  Technische controle van een tankstation
  Technische controle van een tankstation

   

  Laatst bijgewerkt
  5 maart 2020