Table of Contents

  Het is essentieel om de exacte tijd te weten.. Dat gebeurt in tijd- en frequentielaboratoria over de hele wereld. De FOD Economie beschikt over zo’n laboratorium en bepaalt dus de officiële Belgische tijd, tot op de nanoseconde nauwkeurig.  

  Maak een favoriet van de volgende URL en controleer de exacte tijd op elk gewenst moment : juistetijd.belgium.be

  Waarom hebben we de tijd nodig?

  De tijd is een afspraak die de mensen onder elkaar hebben gemaakt. Het is handig in tal van situaties, denk maar bijvoorbeeld aan de synchronisatie van klokken, de tijd in IT-netwerken, trajectcontrole in het verkeer, tijdsregistratiesystemen, of gewoon om een afspraak te maken of het nieuwe jaar af te tellen . Hij moet dus zo juist mogelijk gemeten worden.

  Hoe werd de tijd vroeger gemeten?

  De mensheid is al eeuwen bezig met het meten van de tijd en deed dat in het begin met de zon en een zonnewijzer. Het was exact 12 uur als de zon op haar hoogste punt stond. Maar staat de zon op de ene plaats op haar hoogste punt, dan is dat niet het geval 100 km verderop. Daarom werden er tijdszones ingevoerd.

  Wat betekent UTC?

  Vandaag spreken we van de Coordinated Universal Time (UTC), in het Nederlands “Gecoördineerde Universele Tijd”. Die tijdstandaard is gebaseerd op de internationale atoomtijd in plaats van de astronomische tijd. Daarom worden atoomklokken ingezet die onder andere de onregelmatige rotatie van de aarde meten en vergelijken met de internationale atoomtijd. De resultaten van een atoomklok zijn immers zeer nauwkeurig.

  Welke rol speelt de FOD Economie bij tijdmeting?

  Elk land heeft een of meerdere tijd- en frequentielaboratoria waar de UTC wordt gemeten met atoomklokken. België beschikt over twee laboratoria waarvan één zich bevindt bij de FOD Economie.

  De dienst Nationale Standaarden van de FOD Economie maakt dagelijks metingen van die tijd op basis van eigen atoomklokken (vier cesiumklokken en één waterstofklok) en stuurt de resultaten door naar een centraal laboratorium (het Bureau International des Poids et Mesures --BIPM) dat zich in Parijs bevindt. Die instelling krijgt gegevens van over de hele wereld en berekent hiermee de officiële tijd aan de hand van een gemiddelde.

  Is die tijd dan altijd correct?

  De tijd die je op onze website terugvindt wordt rechtstreeks gesynchroniseerd met de metingen die in ons labo werden gedaan. Hij is dan ook op elk moment van de dag correct, als jouw internetverbinding natuurlijk geen vertraging oploopt.

  Wil je graag meer weten over dit onderwerp, bezoek dan de webpagina over de wetenschappelijke metrologie.

  Laatst bijgewerkt
  26 oktober 2021

  Laatste nieuws voor dit thema