weging van een lottobal

Table of Contents

    Om een neutrale trekking te waarborgen moeten alle lottoballen hetzelfde gewicht hebben. Dat gewicht bedraagt 24 gram.

    De beroemde lottoballen worden twee keer per jaar gewogen in de laboratoria van de Metrologische Dienst. Onder het waakzaam oog van een gerechtsdeurwaarder en drie vertegenwoordigers van de Nationale Loterij controleren we of het gewicht van elke bal binnen de overeengekomen limieten blijft. Daartoe garandeert een vooraf geijkt referentiegewicht de traceerbaarheid naar de nationale standaard voor massa – de kilogram.

    De gebruikte weegschaal weegt tot een duizendste van een gram nauwkeurig.

    Laatst bijgewerkt
    25 maart 2020