Table of Contents

  Het weer

  “Het is zeer warm vandaag. Ik vind dat de zomers alsmaar warmer worden. Dat zal te maken hebben met de opwarming van de planeet!”

  0,11°C is de opwarming van de aarde per decennium sinds de jaren 70. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut neemt de temperatuur waar te Ukkel sinds 1833. De gebruikte thermometers worden steeds gekalibreerd. Men kan een meting van 100 jaar geleden vergelijken met een van vandaag. De Metrologische Dienst kalibreert thermometers door ze te vergelijken met standaarden. De eenheid om temperatuur te meten is de kelvin en de graad Celsius.

  De meetonzekerheid van het nationale standaard van het tripelpunt van water (273,16 K of 0,01°C) is 25 microkelvin of 0,000 025°C.

  Nucleaire veiligheid

  Kernenergie garandeert een stabiele elektriciteitsvoorziening en stoot zeer weinig CO2 uit. Als we het hebben over Belgische kernenergie, denken we onvermijdelijk aan de kerncentrales van Doel en Tihange. Maar hoe doen ze het in vergelijking met andere Europese centrales? Zijn mens en milieu veilig? Laten we even dieper op het onderwerp ingaan.

  De kerncentrales van Doel en Tihange leveren al 40 jaar de helft van de totale elektriciteit van ons land. Hun exploitant is door de geldende wetgeving verplicht om de nucleaire veiligheidsregels toe te passen en deze permanent op het hoogst mogelijke niveau te houden. Op nationaal niveau houden het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en zijn dochteronderneming BEL V toezicht op het naleven van de nucleaire veiligheid. Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie houden ook toezicht op de veiligheid van nucleaire installaties.

  Waar speelt metrologie een rol in deze wirwar? Het nucleair kalibratielaboratorium (LNK) van het Belgisch Nucleair Onderzoekscentrum (SCK • CEN) kalibreert regelmatig de omgevingsstralingmonitors die dagelijks worden gebruikt in de kerncentrales van Doel en Tihange. Een gekalibreerde monitor betekent een betrouwbaar en traceerbaar instrument, waarvan de verkregen gegevens zijn gekoppeld aan de nationale referentie. Metrologie speelt daarom een sleutelrol in nucleaire veiligheid omdat het internationale gelijkwaardigheid van resultaten garandeert.

  Laatst bijgewerkt
  24 maart 2020