Table of Contents

  Naast de wettelijke garantie regelt de wet van 1 september 2004 (betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) ook de commerciële of contractuele garantie.

  Wat is het verschil tussen de wettelijke en de commerciële garantie?

  Wettelijke garantie

  • Ze is verplicht: u hebt er automatisch recht op tegenover de eindverkoper die u het goed verkocht heeft;
  • U moet er dus niet over onderhandelen.
  • De verkoper mag die garantie niet beperken.

  Als consument hebt u recht op de wettelijke garantie in alle gevallen tegen de verkoper van wie u het product hebt gekocht. De verkoper kan die garantie niet beperken.  Ze is geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van aanvaarding van de goederen. Als u contact wilt opnemen met de verkoper om gebruik te maken van uw wettelijke garantie, moet u beschikken over een aankoopbewijs van de goederen (bv. de factuur). Meer informatie vindt u op onze website.

  Aangezien de wettelijke garantie een wettelijke verplichting is, is elk beding dat in strijd is met de wet, nietig. Dat geldt ook voor tweedehands goederen, met als enig verschil dat de verkoper de wettelijke garantie kan terugbrengen tot één jaar (in plaats van twee jaar voor nieuwe goederen). Als de verkoper niets heeft aangegeven, hebt u ook twee jaar garantie op tweedehands goederen.

  Wanneer u als consument een goed aan een andere consument verkoopt, blijft dat goed gedurende de resterende periode gedekt door de wettelijke garantie van de oorspronkelijke verkoper.

  Commerciële garantie

  • De commerciële garantie is niet verplicht: ze kan worden geleverd door de eindverkoper of door de fabrikant.
  • De commerciële garantie kan gratis of betalend zijn.
  • De commerciële garantie van de verkoper mag de wettelijke garantie van de eindconsument niet beperken. Ze moet voordeliger zijn dan de wettelijke garantie.

  Dit is een contractuele (geen wettelijke) garantie die niet verplicht is. De verkoper/fabrikant is derhalve vrij om de voorwaarden van die garantie te bepalen. U moet hen raadplegen om te weten te komen wat de garantie dekt en voor hoe lang.  De verkoper/fabrikant kan wettelijk bepalen dat de contractuele garantie beperkt is tot de eerste koper van de goederen.

  Let op: een commerciële garantie moet geen duur van twee jaar hebben, in tegenstelling tot de wettelijke garantie waarvoor de verkoper instaat.

  Voorbeeld: u hebt een nieuwe koelkast gekocht in een winkel.

  De wettelijke garantie ten laste van de verkoper is 2 jaar: in geval van een bewezen gebrek aan overeenstemming hebt u recht op de kosteloze aanpassing van het apparaat. Zelfs wanneer het commerciële garantiedocument geleverd door de fabrikant voorziet dat enkel de compressor van de koelkast wordt gewaarborgd gedurende een periode van 5 jaar (maar de vervoers- en de arbeidskosten niet dekt), verliest u uw wettelijke garantie van 2 jaar niet.

  Wat voorziet de wet over de commerciële garantie?

  • De commerciële garantie kan zowel worden geleverd door de eindverkoper als door de fabrikant.
  • De commerciële garantie verbindt diegene die ze aanbiedt.
  • De commerciële garantie moet duidelijk vermelden dat de consument bij wet recht heeft op kosteloze remedies van de verkoper in geval van een conformiteitsgebrek van het consumptiegoed.
  • De commerciële garantie moet een bepaald aantal essentiële gegevens zoals de garantieduur, de te volgen procedure, haar geografisch toepassingsgebied en de naam en het adres van diegene die de garantie aanbiedt, vermelden.

  Raadpleeg ook onze richtlijnen over garantie (PDF, 224.7 KB).

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben (schriftelijk) tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 702 52 00
  Fax: +32 2 808 71 20
  E-mail:
  contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: https://www.consumentenombudsdienst.be

  De consumentenombudsdienst stelt u online verscheidene klachtenformulieren ter beschikking.

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel

  Tel.: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail:
  info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  17 mei 2024