Table of Contents

  Naast de wettelijke garantie reglementeert de wet van 1 september 2004 (betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) eveneens de commerciële garantie.

  Wat is het verschil tussen de wettelijke en de commerciële garantie?

  Wettelijke garantie

  • Deze is verplicht: u hebt er automatisch recht op tegenover de eindverkoper die u het goed verkocht heeft;
  • U moet er dus niet over onderhandelen.
  • De verkoper mag deze garantie niet beperken.

  Commerciële garantie

  • De commerciële garantie is niet verplicht: ze kan worden geleverd door de eindverkoper of door de fabrikant.
  • De commerciële garantie van de verkoper mag de wettelijke garantie van de eindconsument niet beperken. Ze moet voordeliger zijn dan de wettelijke garantie.

  Let op: een commerciële garantie moet geen duur van twee jaar hebben, in tegenstelling tot de wettelijke garantie waarvoor de verkoper instaat.

  Voorbeeld: u hebt een nieuwe koelkast gekocht in een winkel.

  De wettelijke garantie ten laste van de verkoper is 2 jaar: in geval van een bewezen gebrek aan overeenstemming hebt u recht op de kosteloze aanpassing van het apparaat. Zelfs wanneer het commerciële garantiedocument geleverd door de fabrikant voorziet dat enkel de compressor van de koelkast wordt gewaarborgd gedurende een periode van 5 jaar (maar de vervoers- en de arbeidskosten niet dekt), verliest u uw wettelijke garantie van 2 jaar niet.

  Wat voorziet de wet over de commerciële garantie?

  • De commerciële garantie kan zowel worden geleverd door de eindverkoper als door de fabrikant.
  • De commerciële garantie verbindt diegene die ze aanbiedt.
  • De commerciële garantie moet vermelden dat er buiten deze garantie ook een wettelijke garantie bestaat.
  • De commerciële garantie moet een bepaald aantal essentiële gegevens zoals de garantieduur, haar geografisch toepassingsgebied en de naam en het adres van diegene die de garantie aanbiedt, vermelden.

  Raadpleeg ook onze richtlijnen over garantie (PDF, 271.21 KB).

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben (schriftelijk) tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 702 52 00
  Fax: +32 2 808 71 20
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: https://www.consumentenombudsdienst.be

  De consumentenombudsdienst stelt u online verscheidene klachtenformulieren ter beschikking.

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel

  Tel.: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail: info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  20 maart 2019