Een woning bouwen, kopen of renoveren

Raadgevingen en tips om u te beschermen…

U wenst een woning te bouwen, te kopen of te renoveren?

In deze rubriek vindt u heel wat informatie om u te helpen en u te beschermen

Bij problemen

Inbreuken op de wetgeving

Indien uw rechten als consument niet werden nageleefd, of indien u het slachtoffer bent van misleiding, bedrog, fraude of oplichting, kunt u terecht bij het Meldpunt.

Bij problemen met het bouwbedrijf

Weigert uw aannemer om het contract toe te passen of komt hij het niet na?

Volgens de wet-Breyne moet een aannemer zijn verplichtingen nakomen volgens de afspraken in het contract. Zo moet hij de werkzaamheden uitvoeren binnen de overeengekomen termijn en op basis van de vastgestelde prijs.

Weigert hij? Bezorg hem dan een ingebrekestelling waarin u hem vraagt om het contract na te leven.

Maak daarvoor gebruik van deze typebrief om de aannemer op zijn verplichtingen te wijzen (DOC, 49.5 KB).

Bij problemen met een vakman

Heeft uw tegelzetter slordig werk geleverd?
Heeft de verwarmingsmonteur de radiatoren verkeerd aangesloten?

De vakman die zich ertoe verbonden heeft om de werkzaamheden uit te voeren, moet deze uiteraard tot een goed einde brengen.

Ontevreden over een vakman? Overleg dan en zoek samen een oplossing!

Deze typebrief helpt u om uw ongenoegen te uiten (DOC, 49 KB) en een oplossing voor het probleem te vragen (prijsvermindering, herstelling …).

En als de vakman geen gevolg geeft aan uw vraag? Probeer het geschil dan eerst in der minne te regelen.

Bij technische problemen

Hebt u net gebouwd of gerenoveerd? Vertoont het metselwerk barsten?
Is het dak niet waterdicht?
Zijn de voegen van het tegelwerk gebrekkig uitgevoerd?

Neem dan contact op met de Verzoeningscommissie Bouw.

Bij niet-technische problemen

Neem contact op met de Consumentenombudsdienst.

De Consumentenombudsdienst buigt zich over geschillen tussen een consument en een bedrijf die gaan over de uitvoering van een verkoops- of dienstencontract. Hij vervult de volgende taken:

  • de consument informeren over de mogelijkheden die er zijn om een consumentengeschil in der minne op te lossen,
  • alle klachten van consumenten in ontvangst nemen en ze doorsturen naar de bevoegde dienst,
  • zelf de klacht behandelen om tot een minnelijke schikking te komen wanneer geen enkele andere ombudsdienst de consument kan helpen.

Eveneens te raadplegen

Bent u een professional in de bouwsector? Raadpleeg dan ook onze rubriek “Bouw”.

Laatst bijgewerkt
14 maart 2024