""

U surft op het internet en uw aandacht wordt getrokken door een advertentie voor een bijzonder voordelige beleggingsaanbieding. U klikt erop om meer te weten te komen. Daarna krijgt u een telefoontje. De persoon vertelt u over verschillende soorten financiële producten met een uitzonderlijk rendement en stelt voor dat u eerst een klein bedrag belegt.

Wees op uw hoede voor dit soort aanbiedingen, want u kunt het slachtoffer worden van beleggingsfraude!

Waaruit bestaat beleggingsfraude?

Dat zijn frauduleuze praktijken van onbetrouwbare aanbieders van aantrekkelijke “alternatieve” financiële producten die zogenaamd zeer lucratief zijn. Als u eenmaal hebt geïnvesteerd, wordt het al snel heel moeilijk, en vaak onmogelijk, om uw geld terug te krijgen. Heel vaak werken die aanbieders zonder de nodige vergunningen.

Alle vormen van beleggingsfraude spelen in op uw teleurstelling over de huidige prestaties van traditionele financiële beleggingen en uw hoop om een alternatief te vinden dat meer geld zal opleveren.

Er zijn veel verschillende soorten “alternatieve” beleggingszwendel en oplichters vinden elke dag nieuwe technieken uit: “boiler room” en “recovery room” zwendel, frauduleuze handelsplatforms en beleggingen in edele metalen, wijn en diamanten zijn de meest voorkomende. U vindt meer uitleg over die verschillende vormen op de pagina Belangrijkste vormen van beleggingsfraude.

Voor meer informatie over financiële oplichting kunt u ook terecht op de site van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Hoe kunt u beleggingsfraude herkennen?

Hier zijn enkele aanwijzingen die u moeten waarschuwen voor mogelijke beleggingsfraude.

 • U krijgt een telefoontje of een e-mailbericht van een onbekende zonder dat u actie hebt ondernomen en zonder dat u weet hoe die persoon aan uw gegevens is gekomen.
 • De persoon stelt zich niet voor en weigert zijn fysieke adres te geven, met het argument van privacy. U kunt hem dus niet identificeren, noch het bedrijf waarvoor hij werkt.
 • De persoon belooft u uitzonderlijk hoge rendementen of winsten.
 • U krijgt geen details over het contract, zelfs niet als u erom vraagt.
 • De persoon of de onderneming is in het buitenland gevestigd.
 • U moet het geld op een bankrekening in een ander land storten (de landcode in het rekeningnummer is niet “BE”).
 • De persoon vraagt u om persoonsgegevens te geven zoals uw bankrekeningnummer, creditcardnummer of geheime code.
 • De persoon zet u onder druk om snel een beslissing te nemen.

4 tips om uzelf te beschermen tegen beleggingsfraude

1. Zoek uit met wie u te maken hebt

 • Controleer altijd de identiteit van de onderneming (naam van de onderneming, adres, land van vestiging enz.). Indien het een Belgisch bedrijf is, moet het geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de database die de identificatiegegevens van bedrijven en hun vestigingseenheid (-eenheden) in België centraliseert, en moet het een ondernemingsnummer (KBO-nummer) hebben. U moet dat nummer op de website van de onderneming terugvinden.
 • Voer de naam van het bedrijf in een zoekmachine in om er meer over te weten te komen. Het kan zijn dat u het bedrijf in kwestie niet vindt, doordat sommige bedrijven andere namen gebruiken of in verschillende landen onder een andere naam bekend zijn. Indien u niets vindt, is dat een verdachte zaak. Maar wat u ook doet, mag u de eerste informatie die u vindt, niet zomaar aannemen. Controleer altijd uw bronnen.
 • Controleer de reputatie van de onderneming, maar wees voorzichtig met informatie die u vindt via zoekmachines: soms schrijven oplichters zelf valse positieve getuigenissen om het vertrouwen van beleggers te winnen.
 • Raadpleeg de site van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) om te controleren of de onderneming over de nodige vergunningen beschikt om in België actief te zijn en niet al bekend staat om oplichting. Op de site vindt u ook waarschuwingen over verschillende bedrijven die onregelmatig actief zijn in België.
 • Ga niet in op een aanbod indien u geen duidelijke informatie ontvangt.

2. Geef nooit uw persoonsgegevens

 • Oplichters vragen vaak om een kopie van uw identiteitskaart, een foto of een bewijs van adres, uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Soms beweren ze zelfs dat dat wettelijk verplicht is. Ga hier in ieder geval niet op in. U verliest dan niet alleen geld, maar loopt ook het risico het slachtoffer te worden van identiteitsdiefstal voor andere frauduleuze handelingen van oplichters.

3. Eis duidelijke en precieze informatie over het aangeboden product

 • Kom alles te weten over het aangeboden product, de bijbehorende kosten, risico’s en het rendement. Indien u niet precies begrijpt wat het aanbod inhoudt en welke voorwaarden er gelden voor de doorverkoop van het product, vergeet de belegging dan.
 • Geef niet toe aan de druk van die opdringerige verkopers die erop staan dat u snel op het aanbod moet ingaan. Verdedig uw rechten als consument en neem geen overhaaste beslissingen.

4. Pas op voor beloften van buitengewone opbrengsten

 • Wanneer een rendement te mooi lijkt om waar te zijn, is het meestal ook niet waar. Geen enkele winst is ooit gegarandeerd.
 • Het vooruitzicht van grote winsten is altijd gekoppeld aan grote risico's. Met zulke beloften hebt u vaak meer te verliezen dan te winnen.

Slachtoffer van beleggingsfraude? Wat moet u doen?

 • Betaal niets meer, ook al eist de onderneming een extra betaling en/of de betaling van een belasting als voorwaarde voor de uitbetaling van uw winst. Die aanvullende eisen zijn vaak een teken van oplichting en hebben als enige doel om u nog meer geld te laten verliezen.
 • Dien onmiddellijk een klacht in bij de plaatselijke politie.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank en de andere betrokken banken. Uw bank zal dan aan de bank met het rekeningnummer van de oplichters vragen om het geld aan u terug te betalen. Ze zal ook proberen om uw overschrijving te blokkeren (als die heel recent is) of om uw rekening te blokkeren zodat de fraudeurs er geen geld meer van kunnen afhalen. Indien de zwendel laat wordt ontdekt en het betaalde bedrag al door de oplichters is opgenomen of naar een rekening in het buitenland is overgemaakt, kunt u niet meer terugkrijgen via uw bank.
 • Indien u uw kaartnummer hebt gegeven, moet u met Card Stop (078 170 170) contact opnemen, zodat ze uw kaart kunnen blokkeren.
 • Meld de oplichting aan het Meldpunt van de FOD Economie.
  Vermeld “Particulier” als melder en “Onderneming” als tegenpartij. Selecteer het thema Financiële diensten (leningen, betaalrekeningen en beleggingen) en vervolgens het scenario Beleggingszwendel - Boiler room scam. U zult dan een advies en informatie ontvangen over de stappen die u moet zetten, evenals de contactgegevens van de personen die u kunnen helpen.
 • Wees op uw hoede voor nieuwe pogingen tot oplichting, want het is heel goed mogelijk dat oplichters u een tweede keer proberen op te lichten door te beweren dat ze u willen helpen om uw investering terug te krijgen.
Laatst bijgewerkt
23 november 2023