U bent aan het surfen op sociale netwerken wanneer u op een advertentie uitkomt voor een lening met zeer aantrekkelijke voorwaarden. Zoiets interesseert u wel en u vult een formulier in voor meer informatie. De kredietverstrekker neemt contact met u op. Hij verklaart dat hij u grote bedragen tegen een lage rente kan aanbieden.

Opgelet, want achter die advertenties voor leningen tegen bijzonder gunstige voorwaarden of met zeer gunstige voorwaarden gaan vaak malafide kredietverstrekkers schuil die zonder erkenning werken.

Hoe gaan malafide kredietverstrekkers te werk?

Meestal plaatsen fraudeurs advertenties op het internet en op sociale media waarin ze leningen beloven tegen bodemprijzen en met een uiterst eenvoudige procedure: u hoeft bijvoorbeeld geen ingewikkelde aanvraag in te dienen of een bewijs van inkomen voor te leggen. Het enige wat de consument hoeft te doen, is een vast bedrag betalen, zogenaamd om bepaalde kosten te dekken (aanvraagkosten, legalisatiekosten, administratiekosten of betaling van een wanbetalingsverzekering).

Die nepkredietverstrekkers hebben vaak zeer professioneel uitziende websites. Soms meten ze zich de identiteit van een erkende kredietverstrekker aan. Maar in werkelijkheid werken ze zonder officiële toestemming of erkenning.

Zodra de consument het gevraagde bedrag heeft betaald, verdwijnen ze en kan het slachtoffer zijn geld niet meer terugkrijgen.

Tips om uzelf te beschermen tegen oplichting door valse geldschieters

 • Wees op uw hoede als u krediet wordt aangeboden via het internet of sociale media, of door iemand die u benadert zonder dat u erom hebt gevraagd.
 • Laat u niet misleiden door kredietaanbiedingen met bijzonder gunstige voorwaarden: een zeer hoog bedrag in verhouding tot de financiële situatie van de kredietnemer, een extreem lage rente, een uitzonderlijk lange aflossingstermijn enz. Geld lenen kost ook geld en er bestaat niet zoiets als een droomlening.
 • Een kredietbelofte zonder dat de kredietverstrekker naar u en uw financiële situatie vraagt, is verdacht! Professionele kredietverstrekkers zijn verplicht om uit te zoeken of u in staat bent om terug te betalen. Ze zullen nooit geld lenen indien ze denken dat de persoon in kwestie niet zal terugbetalen. Ze stellen altijd vragen over uw persoonlijke en financiële situatie. Indien ze dat niet doen, is dat waarschijnlijk omdat ze niet binnen de wet opereren.
 • Controleer altijd de identiteit van de kredietverstrekker (naam, maatschappelijke zetel, land van vestiging, contactgegevens enz.) en of hij over een specifieke erkenning beschikt om dit soort aanbiedingen te doen. In België gevestigde ondernemingen moeten geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de database die de identificatiegegevens van ondernemingen en hun plaats(en) van vestiging in België centraliseert.
  Indien u uw gesprekspartner niet duidelijk kunt identificeren, vertrouwt u hem best niet. Indien die bovendien buiten de Europese Unie is gevestigd, zal het moeilijk zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van een geschil.
 • Bestudeer de e-mailadressen en de contactgegevens van uw contactpersoon daarom zorgvuldig. Het kan zijn dat hij de identiteit van een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf heeft aangenomen. Vergelijk deze gegevens met die op de officiële website van het bedrijf. En onthoud dat erkende organisaties nooit e-mailadressen als @hotmail.com, @gmail.com of @ outlook.com gebruiken.
 • Regel uw financiële zaken bij voorkeur met een kredietverstrekker of kredietbemiddelaar die door de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) is erkend. U kunt op de website van deze autoriteit controleren of uw contactpersoon de nodige vergunningen heeft of eerder al werd gerapporteerd als frauduleus handelend.
 • Wees op uw hoede als de kredietverstrekker u vraagt om een bedrag te betalen om bepaalde kosten te dekken (administratieve kosten, verzekeringspremie tegen het risico van niet-terugbetaling, aanvraagkosten enz.) voordat hij u het krediet toestaat. Die kosten zijn puur fictief. Een serieuze kredietverstrekker brengt nooit kosten in rekening voordat u uw kredietovereenkomst hebt ondertekend. Er is nog meer reden tot wantrouwen indien uw contactpersoon vraagt om dat bedrag via een internationaal geldtransfersysteem (zoals Western Union) te betalen. Met die betalingsmethode kunnen oplichters vrij handelen, doordat het niet mogelijk is om de persoon te traceren die het geld heeft ontvangen.

Wat moet u doen indien u het slachtoffer bent van nepkredietverstrekkers?

 • Dien onmiddellijk een klacht in bij de plaatselijke politie.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank en de andere betrokken banken. Uw bank zal dan aan de bank met het rekeningnummer van de oplichters vragen om het geld aan u terug te betalen. Ze zal ook proberen om uw overschrijving te blokkeren (als die heel recent is) of om uw rekening te blokkeren zodat de fraudeurs er geen geld meer van kunnen afhalen. Indien de zwendel echter laat wordt ontdekt en het betaalde bedrag al door de oplichters is opgenomen of naar een rekening in het buitenland is overgemaakt, kunt u niets meer terugkrijgen via uw bank.
 • Indien u uw kaartnummer hebt gegeven, moet u met Card Stop (078 170 170) contact opnemen, zodat ze uw kaart kunnen blokkeren.
 • Meld de oplichting ook aan het Meldpunt van de FOD Economie
  Duid als eiser “Particulier” en als tegenpartij “Onderneming” aan. Selecteer het thema Financiële diensten (kredieten, betaalrekeningen en beleggingen) en vervolgens het scenario Frauduleuze kredietaanbiedingen/Valse kredieten. U zult dan een advies en informatie ontvangen over de stappen die u moet zetten, evenals de contactgegevens van de personen die u kunnen helpen.