""

U hebt een nieuwe keuken laten installeren en u hebt een factuur van de leverancier ontvangen. U schrijft het bedrag over op het bankrekeningnummer dat op de factuur is vermeld. Enkele weken later vindt u een herinnering in uw brievenbus.

U bent waarschijnlijk het slachtoffer van een vervalste factuur.

Hoe gaan oplichters te werk om de facturen te vervalsen die door de ondernemingen worden verzonden?

Ze onderscheppen de facturen voordat ze de klant bereiken en wijzigen het rekeningnummer en verzenden daarna de aangepaste facturen naar de klant. Wanneer de klanten hun factuur betalen, betalen ze in feite de oplichters.

Die laatsten passen verschillende methoden toe om de facturen te onderscheppen.

 • Ze kunnen ze uit het postcircuit halen, bv. door ze uit de rode postbussen van bpost te verwijderen.
 • Ze kunnen ze ook stelen in de sorteerdiensten van ondernemingen of bij particulieren (in hun brievenbussen of in de papieren die op het trottoir worden achtergelaten wanneer het papier en het karton worden opgehaald).

Om het bankrekeningnummer te vervangen, werken ze op verschillende manieren.

 • In het geval van een originele gedigitaliseerde factuur passen de oplichters de gegevens van de leverancier of van de verkoper met specifieke software aan.
 • In andere gevallen voegen de oplichters een brief bij de met de post opgestuurde brief waarin wordt vermeld dat het bankrekeningnummer werd gewijzigd of kleven ze op de enveloppe of op de factuur een etiket met de vermelding “Opgelet, nieuwe rekeningnummer”.

Nadat ze de factuur hebben onderschept en aangepast, verzenden ze de factuur naar de klanten.

Fraudeurs proberen allerlei soorten facturen te onderscheppen, maar ze richten zich vooral op facturen voor grote eenmalige betalingen.

Ook met digitale facturen kan fraude worden gepleegd. Daarbij breken fraudeurs op afstand in op het computersysteem van een leverancier, onderscheppen ze de e-mailberichten met facturen en wijzigen ze het rekeningnummer.

Met andere woorden: u moet niet alleen opletten met facturen die u met de post ontvangt, maar ook facturen die u per e-mail ontvangt.

Tips om fraude met vervalste facturen te vermijden

 • Vergelijk het rekeningnummer op de factuur met het nummer op de bestelbon of op de officiële website van de verkoper of de leverancier.
 • Wees extra op uw hoede wanneer op een factuur wordt vermeld dat het rekeningnummer is veranderd of wanneer op de factuur of op de enveloppe een etiket is aangebracht met het bericht “Opgelet, verandering van rekeningnummer”. Neem ook altijd de tijd om het rekeningnummer van een eerste factuur van een verkoper of een leverancier te controleren voordat u betaalt.
 • Indien u twijfels hebt, belt u best eerst eens naar de onderneming via een nummer dat u al kent (het telefoonnummer op de factuur kan ook vervalst zijn).
 • Houd de gegevens en het rekeningnummer van de leveranciers bij - zelfs indien u met e-banking betaalt. Wanneer u een nieuwe factuur betaalt, moet u nagaan of het rekeningnummer wel degelijk met de ingevoerde gegevens overeenstemt.
 • Let ook op wanneer de datum van de verzending van de factuur en de datum van ontvangst een kleine week (of meer) verschillen. Dat is de tijd die de oplichters nodig hebben om de factuur te vervalsen.
 • Betaal nooit een factuur of op een bankrekening die u verdacht vindt. Controleer of die wel degelijk horen bij de onderneming waar u een bestelling hebt geplaatst.
 • Controleer of het e-mailadres correct is indien u een factuur per e-mail hebt ontvangen. Bij twijfel kunt u het IP-adres van waar het e-mailbericht werd verstuurd, controleren op de site www.whois.com.

Hebt u een vervalste factuur betaald? Wat kunt u doen?

 • Indien u een herinnering of een brief van een incassobureau hebt ontvangen dat u verplicht om te betalen, moet u eerst contact opnemen met de verkoper of de leverancier. Het is mogelijk dat die laatste gewoon een fout heeft gemaakt.
 • Indien dat niet het geval is, moet u onmiddellijk met de betrokken banken contact opnemen (uw bank en de bank waarnaar u het geld hebt overgeschreven), om hen op de hoogte te brengen van de fraude. Uw bank zal dan aan de bank met het bankrekeningnummer van de oplichters vragen om het bedrag in kwestie terug te storten. Die bank zal ook proberen om de overschrijving te blokkeren of zal de rekening blokkeren, zodat de oplichters er geen geld kunnen van af halen.
 • Meld dat incident ook aan het Meldpunt van de FOD Economie
  Duid als eiser “Particulier” en als tegenpartij “Onderneming” aan. Selecteer het thema Fraude en oplichting en vervolgens het scenario Vervalste facturen. U zult dan adviezen en informatie ontvangen over de stappen die u moet zetten, evenals de contactgegevens van de personen die u kunnen helpen.
Laatst bijgewerkt
23 november 2023