Hebt u een telefoontje, brief of e-mail ontvangen van een incassobureau of deurwaarder over een onbetaalde schuld of factuur? Wordt u aangemaand om niet-gerechtvaardigde facturen te betalen?

Als een bedrijf een incassobureau of deurwaarder inschakelt om een onbetaalde factuur te innen, controleer dan altijd met wie u te maken hebt en of de schuldvordering/factuur echt is!

Hoe gaan valse incassobureaus en deurwaarders te werk?

Een frauduleus incassobureau of deurwaarder belt u namens een bedrijf dat bijvoorbeeld een paar maanden of zelfs jaren geleden een goedkope vakantie of korting op producten heeft aangeboden.

In veel gevallen hebt u inderdaad een telefoontje gekregen van dat bedrijf, maar hebt u het aanbod geweigerd. Het kan ook gebeuren dat u nooit een telefoontje van dat bedrijf hebt ontvangen. Wat het scenario ook is, het contract is volledig nep.

Het kantoor of de deurwaarder laat u weten dat u nog steeds een onbetaalde factuur hebt, die intussen enkele honderden euro's bedraagt. Het gebeurt ook dat een incassobureau een niet-bestaande schuld probeert te innen (zoals een belastingschuld). In elk geval dringt het incassobureau er op aan om dat bedrag zo snel mogelijk te betalen en aarzelt het niet om e-mails te sturen met fictieve ingebrekestellingen.

Bij die vorm van oplichting probeert het nepincassobureau of de valse deurwaarder u altijd onder druk te zetten om te betalen door meerdere brieven, e-mails en/of telefoontjes te sturen. Als u meer informatie vraagt over het verschuldigde bedrag, geven ze geen antwoord of zijn ze erg vaag in hun antwoord. Het frauduleuze bureau kan ook dreigen om beslag te leggen op uw rekening of een deurwaarder in te schakelen, hoewel het hiertoe niet bevoegd is.

Hoe kunt u uzelf beschermen tegen frauduleuze incassobureaus en valse deurwaarders?

1. Ga na bij welk bedrijf u een uitstaande factuur heeft

 • Controleer eerst of u het bedrijf kent en of u wel een schuld hebt bij het bedrijf in kwestie. Als dat niet het geval is, hebt u te maken met een poging tot fraude.

2. Eis duidelijke informatie over de onbetaalde schuldvordering/factuur

 • Vraag om meer informatie over de onbetaalde schuldvordering of factuur. U hebt het recht om het originele contract of de originele factuur op te vragen. Als het incassobureau die niet kan geven, betwist dan de schuld en vraag het bureau geen contact meer met u op te nemen.
 • Het incassobureau/de deurwaarder belt u op en dringt er op aan om de onbetaalde factuur te betalen, maar u hebt geen schriftelijke ingebrekestelling ontvangen? Wees op uw hoede! Volgens de wet moet u een ingebrekestelling krijgen als u op geen enkele herinnering hebt gereageerd. De ingebrekestelling is de laatste waarschuwing voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. In alle gevallen beschikt u over een eerste betalingstermijn van ten minste 15 dagen.

3. Controleer de identiteit van het incassobureau

4. Geef nooit persoonlijke gegevens vrij

 • Oplichters vragen vaak om een kopie van uw identiteitskaart en/of bankkaart. Geef dergelijke gegevens nooit vrij!

5. Hecht geen geloof aan bedreigingen van inbeslagnemingen die telefonisch of per e-mail worden geuit.

 • Alleen een echte deurwaarder kan beslag leggen. Hiertoe zal hij altijd officieel per post communiceren, maar nooit per e-mail of telefoon.

6. Betaal niets

 • Geef niet toe aan de druk van een incassobureau om snel te betalen. U hebt altijd minstens 15 dagen om een schuld te onderzoeken of te vereffenen.

7. Betwist de schuld

Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent van een frauduleus incassobureau of deurwaarder?

 • Hebt u de openstaande schuld of onbetaalde factuur onder bedreiging betaald? Breng uw bank zo snel mogelijk op de hoogte.
 • Dien een klacht in bij de lokale politie.
 • Meld het frauduleuze incassobureau of de frauduleuze deurwaarder bij het Meldpunt van de FOD Economie.
  Vermeld als indiener van de klacht "een particulier" en als tegenpartij "een onderneming". Selecteer het thema Facturen & betalingen en vervolgens het scenario Formele ingebrekestelling door een incassobureau, advocaat of deurwaarder. U ontvangt advies en informatie over de te ondernemen stappen, evenals de contactgegevens van personen die u kunnen helpen.