Fan van een artiest waarvan het concert in een mum van tijd dreigt te zijn uitverkocht? Wees op je hoede en denk na alvorens als de bliksem de eerste de beste verkoopsite aan te klikken in de zoekresultaten van een zoekmotor.

Het doorverkopen van tickets voor een evenement valt sinds 1 oktober 2013 onder de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen.

Regelmatige doorverkoop  en occasionele doorverkoop tegen een hogere prijs dan de definitieve prijs door de oorspronkelijke verkoper meegedeeld, zijn verboden.

Traditionele doorverkoop

Wanneer de officiële ticketverkoper kennis krijgt van een verboden doorverkoop, dan kan hij het ticket ongeldig verklaren (“blacklisting”).

De consument die zich met een dergelijk ongeldig verklaard ticket aanbiedt aan de concertzaal, zal de toegang geweigerd worden.

Doorverkoop op het internet

Is de doorverkoop geschied op het internet via een firma in een andere lidstaat, het is in principe de taak van de consumentenautoriteit van deze staat om diens nationale wetgeving na te doen leven. Nu moet men weten dat niet alle lidstaten het doorverkopen als dusdanig verbieden. Meestal is het aan de tickets doorverkopende ondernemingen om de consumenten te wijzen op het risico dat ze lopen bij het aankopen van een dergelijk ticket. Maar hier loopt het vaak fout : zelfs als bedrijven de waarschuwing duidelijk vermelden op hun website, lijken consumenten die te overlezen, hetgeen meer dan eens zorgt voor onaangename verrassingen aan de ingang van het evenement.

Basisinformatie voor de consument

Krachtens de Europese reglementering moeten ondernemingen die tickets doorverkopen de consument voldoende informeren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk. De informatie die steeds duidelijk en ondubbelzinnig vermeld moet worden is:

 • de hoedanigheid van de verkoper: het moet voor de consument duidelijk zijn dat hij niet handelt met de officiële ticketverkoper.
 • de aard van het aangeboden ticket: de consument moet er duidelijk op gewezen worden dat het een ticket betreft dat door wordt verkocht en in voorkomend geval dat de prijs ervoor te betalen hoger is dan de op het ticket vermelde.
 • het risico: de consument moet geïnformeerd worden over de mogelijkheid dat hem de toegang zal worden geweigerd voor het aangeboden concert indien het ticket is ‘geblacklist’.
 • de modaliteiten voor terugbetaling indien
  • het ticket ongeldig is verklaard,
  • het evenement verplaatst of geannuleerd is.

Ondernemingen die op grote schaal tickets opkopen om via het internet door te verkopen, zijn in de meeste gevallen in het buitenland gevestigd. Kijk uit en denk goed na voor u zich op de verkoopsite stort die als eerste in de resultatenlijst van de zoekmachines verschijnt.

Doorverkoopwebsites, die door hun vormgeving kunnen doen vermoeden dat ze zelf achter de organisatie van het concert zitten, spelen op speculatie. Zij profiteren van het feit dat de tickets pas meerdere maanden na de betaling zullen worden geleverd, meestal enkele dagen voor het evenement. Met als risico dat de vraag ruim het aanbod overstijgt en er dus niet voldoende tickets beschikbaar zijn eenmaal het zover is, en u loopt het risico het langverwachte concert niet te kunnen bijwonen. In het beste geval betaalt de legitieme doorverkoper u terug; in het slechtste geval, wanneer de site een valse site was, heeft de fraudeur de nodige tijd gehad om zijn ontvangsten te versluizen en zelf met de noorderzon te verdwijnen.

Dat bedrog gaat als volgt in zijn werk

De fraudeurs registreren een domeinnaam die de indruk wekt dat het gaat om een officieel verkooppunt voor concerttickets. Soms wordt de domeinnaam specifiek gekozen in functie van een specifieke concerttournee, soms wordt een meer algemene domeinnaam gekozen.

De fraudeurs concentreren zich op de grote, populaire concerten waarvoor de tickets zeer snel (vaak zelfs in nauwelijks twee uur) uitverkocht zijn. Ze komen in actie vlak na de aankondiging van het concert of de tournee, voor de start van de officiële voorverkoop, en bijgevolg meestal vele maanden voor het concert effectief plaatsvindt.

Vervolgens wordt er via technieken van zoektermoptimalisatie en gesponsorde advertenties voor gezorgd dat consumenten die tickets voor dat concert zoeken via internet, naar de frauduleuze websites worden gelokt. Vaak verschijnen deze zelfs vóór die van de officiële ticketverkoper in de resultatenlijst van een zoekmachine.

De consument bestelt op de frauduleuze website de tickets, betaalt ze onmiddellijk via een kredietkaart, krijgt een professioneel ogende e-mail ter bevestiging, maar zal de tickets nooit geleverd krijgen, of ontvangt in vele gevallen een vervalst of ongeldig ticket.

Deze modus operandi van de fraudeur biedt hem een aantal voordelen.

Vooreerst is de consument, gedreven door de hype van het concert, vaak minder oplettend wanneer hij tickets voor een populair concert wil kopen. Hij weet dat het concert snel uitverkocht zal zijn, en koopt dus vaak op de eerste de beste website die tickets aanbiedt.

Ten tweede profiteert de fraudeur van het feit dat de consument aanvaardt dat de verzending en de levering van de concerttickets pas vele maanden later plaats zullen vinden, vaak slechts enkele dagen of weken voor de concertdatum. Dat geeft de fraudeur de nodige tijd om zijn ontvangsten te versluizen, en zelf met de noorderzon te verdwijnen.

Hebt u met een kredietkaart betaald en bent u het slachtoffer van bedrog, dan kunt u de transactie betwisten via bijvoorbeeld www.mijnkaart.be. Laat het niet zover komen, raadpleeg de waarschuwingen op www.ilovemyticket.be of op www.safeconcerts.com.

Maak melding van doorverkoop van tickets bij de Economische Inspectie

Inderdaad, de wetgeving op de doorverkoop van tickets valt onder de bevoegdheid van de Economische Inspectie van de FOD Economie. Door dit te melden kan de Economische Inspectie de problemen op de voet volgen en optreden waar nodig en mogelijk. Opgelet: de Economische Inspectie is niet bevoegd om individueel tussen te komen en een geschil op te lossen.

Via de Economische Inspectie kunt u dus niet het te veel betaalde bedrag terugvorderen van de doorverkoopwebsite. Dit kan enkel via de doorverkoper zelf of via een vordering voor de burgerlijke rechtbank.

U kunt de illegale doorverkoop van tickets zoals hierboven beschreven melden aan het Meldpunt

Wat moet u zeker vermelden bij uw melding?

 • Op welke website heeft u het ticket gekocht?
 • Over welk concert gaat het? Vermeld ook plaats en datum.
 • Welke prijs betaalde u?
 • Het ticketnummer
 • En vooral: zet ook zeker een scan van het ticket of het ticket zelf (in het geval van een e-ticket) in bijlage

Video (Youtube)

Praktische fiche (PDF, 394.96 KB)

Laatst bijgewerkt
3 februari 2023

Laatste nieuws voor dit thema