Situatieschets

Je bent het slachtoffer van vriendschapsfraude. Op het internet lees je een getuigenis van iemand die zoals jou bedrogen werd en het verloren geld dankzij Interpol heeft kunnen terugwinnen. Het e-mailadres van de contactpersoon bij Interpol staat in de getuigenis.

Risico

Het is een vals e-mailadres dat noch met de politie noch met Interpol te maken heeft.

Indien je die persoon contacteert, probeert hij/zij jouw bankgegevens te kennen om het geld zogezegd te kunnen terugstorten, maar in feite word je een tweede keer bedrogen.

Tips

Een ding is zeker: het geld dat je door vriendschapsfraude bent kwijtgeraakt, zie je nooit meer terug.

Wees voorzichtig met getuigenissen die een e-mailadres of namen van instellingen zoals Interpol of de politie vermelden, vooral als de naam voor het teken “@” voorkomt (bv. commissaireinterpol@cyberservices.com).

Geef nooit je bank- of persoonsgegevens door.

In de val gelopen?

Verwittig onmiddellijk je bank!

Dien klacht in bij de lokale politie en meld de fraude op meldpunt.belgie.be

Download de fiche (PDF, 3.3 MB)

Laatst bijgewerkt
25 oktober 2021