Oplichting komt vaak en onder verschillende vormen voor. We verzamelen een reeks praktische fiches die de meest gebruikelijke vormen van oplichting in het licht stellen.

Elke fiche bestaat uit 4 delen:

  • Situatieschets: korte omschrijving van de context van de oplichting
  • Risico: welk risico loop je als je geconfronteerd wordt met dergelijke situatie?
  • Tips: wat moet je al dan niet doen?
  • In de val gelopen: welke rechtsmiddelen heb je nog indien het al te laat is?

Bepaalde vormen van oplichting maken het voorwerp uit van meer uitvoerige uitleg op andere pagina’s van onze website. In voorkomend geval raden we je aan om ze door te lezen.

Laatst bijgewerkt
28 september 2021

Laatste nieuws voor dit thema