Hebt u ooit beloftes gekregen over niet onbelangrijke (materiële of financiële) winsten? Wees op uw hoede wanneer u zaken worden aangeboden die te mooi lijken om waar te zijn. 

Waar bestaat dat in

Per fax, brief of e-mail wordt u gemeld dat u de gelukkige winnaar bent van een loterij. Het winstbedrag ligt boven alle verwachtingen: een huis, wagen enz.  

Het gaat om pseudo-loterijen, ook valse loterijen genoemd.

U kunt ze gemakkelijk herkennen:

  • ten eerste hebt u niet actief deelgenomen aan de loterij, want u hebt geen lotje gekocht en evenmin werkelijk deelgenomen aan een wedstrijd;
  • het uitgeversadres ligt vaak in het buitenland; meestal bestaat dit adres ook niet echt, net zomin trouwens als de identiteit van de boodschapverzender.

Een voorbeeld: “We bezorgen u deze brief dat u zeker 50.000 euro gewonnen hebt. Uw geboortedatum is uitgeloot en u bent winnaar in rang 1 van onze loterij. Proficiat!”

Indien u interesse toont en hen uw coördinaten meedeelt, dan kunt u niet meer terug. Zij deinzen er niet voor terug u direct te contacteren en u te verzoeken dossierkosten of enigerlei taksen te betalen om uw groot lot te krijgen. Daarbij gunnen zij u slechts een erg korte bedenktijd. En vaak zegt u dan tegen uzelf: “Wat betekent 500 euro dossierkosten aangezien ik vervolgens 50.000 euro ontvang?”

Weet dat indien u dit bedrag betaalt, u het kwijt bent, definitief, want de bedriegers verdwijnen snel daarna spoorloos. Bovendien zullen uw coördinaten later gebruikt kunnen worden om u opnieuw te bedotten.

Enkele raadgevingen…

  • vraag u af: “is het logisch iets te winnen wanneer er geen deelnametitel verworven is?”;
  • verifieer de personalia van uw gesprekspartner, zijn identiteit en coördinaten; alleen al 2 minuutjes surfen zal waarschijnlijk voldoende zijn om talrijke aanwijzingen te krijgen;
  • deel geen persoonlijk gegeven zonder veiligheid mee;
  • en vooral betaal niets!

Geschillen en klachten

Indien het gaat om zuivere oplichterij, dan moet u klacht indienen bij de Federale Politie, ter attentie van de Dienst ECOFIN, Notelaarsstraat 211 te 1000 Brussel.

U kunt deze praktijken ook aanklagen bij de Algemene Directie Economische Inspectie, opdat zij, zo nodig, een eind maakt aan de praktijk in het algemeen belang van de consumenten.

Video (Youtube)

Praktische fiche (PDF, 376.38 KB)

Laatst bijgewerkt
3 februari 2023

Laatste nieuws voor dit thema