Om de strijd tegen de kilometerfraude aan te gaan, heeft de wetgever een systeem uitgewerkt dat kilometerstanden van tweedehandsvoertuigen certificeert: de car-pass.

Sinds 2004 is iedere particulier of vakman die een tweedehandsvoertuig wil verkopen, verplicht om een car-pass te bezorgen aan de particuliere koper. De enige uitzondering op die regel is de particulier die zijn auto verkoopt aan een professional uit de automobielsector.

Met "particulier" wordt bedoeld eenieder die geen vakman is en dus eenieder die niet gewoonlijk noch in het kader van zijn beroepsactiviteit voertuigen aankoopt en verkoopt of werken aan voertuigen uitvoert. Zowel privé-personen als ondernemingen/zelfstandigen worden voor de toepassing van deze wetgeving als ‘particulieren’ beschouwd zolang zij geen vakman zijn.

De wet van 28 november 2018 wijzigt de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen. Ze legt nieuwe verplichtingen op, die sinds 1 maart 2019 van kracht zijn.

Bij het te koop aanbieden van een reeds ingeschreven voertuig moet de professionele verkoper in zijn advertenties en showroom de car-passgegevens tonen waarover de vzw op dat moment beschikt:

 • de geregistreerde kilometerstanden;
 • indien beschikbaar, de Euronorm van het voertuig;
 • indien beschikbaar, de officiële CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure;
 • de eventuele terugroepacties waaraan voor het betrokken voertuig geen gevolg werd gegeven;
 • het feit dat het voertuig een inspectie na een ongeval moet ondergaan voordat het opnieuw in verkeer gesteld kan worden. 

Informatie vermeld op de car-pass

Bij de verkoop van het voertuig aan een particulier moet de verkoper (vakman of particulier) de car-pass afleveren. Dat document bevat de kilometerhistoriek van het voertuig en de volgende gegevens:

 • alle geregistreerde kilometerstanden en de bijbehorende registratiedatums;
 • indien beschikbaar, de Euronorm waaraan het voertuig voldoet;
 • indien beschikbaar, de officiële CO2-emissiecijfers en bijbehorende testprocedures;
 • de eventuele terugroepacties waaraan voor het betrokken voertuig geen gevolg werd gegeven;
 • het feit dat het voertuig een inspectie na een ongeval moet ondergaan voordat het opnieuw in verkeer gesteld kan worden.

De car-pass bevat ook nog andere informatie:

 • het merk en het model van het voertuig;
 • de datum van eerste inschrijving van het voertuig en, indien verschillend en beschikbaar, de datum van eerste inschrijving in België;
 • het chassisnummer van het voertuig;
 • de datum waarop het document werd opgesteld;
 • het identificatienummer van de car-pass, waarmee de echtheid van het document kan worden gecontroleerd.

De verkoper moet uiterlijk bij het sluiten van het contract het bewijs van aflevering van de car-pass aan de koper kunnen  bezorgen.

Voordelen van de car-pass

Dankzij het car-pass-systeem is kilometerfraude in België zo goed als verdwenen. Voor meer informatie kunt u het jaarverslag 2017 van de vzw Car-Pass raadplegen.

Met de car-pass krijgt de koper een beter beeld van de waarde van het voertuig dat hij wil kopen.

Bij de aankoop van een tweedehandswagen van een garagist of particulier bepaalt de wetgeving dat als de koper geen car-pass ontvangt, hij de rechter kan vragen de koopovereenkomst te beëindigen. Als de rechter beslist de overeenkomst te annuleren, moet de aankoop als onbestaand worden beschouwd en moet de aankoopsom aan de koper worden teruggegeven.

Het car-pass-systeem zorgt ook voor meer transparantie en geloofwaardigheid in de sector van tweedehandsvoertuigen.

Vragen?

Raadpleeg de Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt
3 mei 2021

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Kwaliteit & veiligheid
 2. Consumentenbescherming
  Online