Is het u nog nooit overkomen dat u een aanlokkelijk voorstel kreeg voor een financiële transactie of een investering? Laat u niet bedotten! Geloof de aanbiedingen niet die te mooi klinken om waar te zijn!

Laat u niet verblinden door het vooruitzicht van aanzienlijke winsten, blijf waakzaam wanneer u een dringend verzoek, meestal via e-mail, ontvangt. Maak uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden.

Waar gaat het om …

U ontvangt, veelal via e-mail, een bericht met een beroep op uw medewerking om kapitalen uit een vreemd land te helpen deblokkeren en ze over te brengen naar een ander land, of ze naar dit land te repatriëren.

Dit geld wordt verondersteld afkomstig te zijn van een vermogende persoonlijkheid (bureaucraat, politicus enz.) die net overleden is en de overdracht van fondsen moet via uw bankrekening gebeuren in ruil voor een riante commissie voor u.

Ziehier een voorbeeld. "Ik ben de zoon van de President die vermoord werd. Mijn vader heeft een kolossaal fortuin nagelaten, maar ik word vervolgd door het regime dat thans aan de macht is in mijn land. Kunt u mij helpen dit geld in veiligheid te brengen? In ruil ontvangt u 10% van het bedrag."

Indien u belangstelling toont en hen uw contactgegevens meedeelt, dan zit u vast in een hels raderwerk. Ze zullen er niet voor terugdeinzen om rechtstreeks contact met u op te nemen en u te vragen om dossierkosten of diverse taksen vooruit te betalen om uw hoofdprijs te kunnen binnenhalen. Zij laten u slechts een heel korte bedenktijd.

Weet dat als u het gevraagde bedrag betaalt, dat dit hopeloos verloren is en niet meer terug te krijgen is, want de oplichters zijn binnen de kortste tijd spoorloos verdwenen. Bovendien kunnen uw contactgegevens gebruikt worden voor andere oplichtingspraktijken.

Enkele raadgevingen …

  • Vraag u af: "is het logisch dat een onbekende uw hulp inroept voor een overdracht van fondsen? Waarom u ? Hoe is hij aan uw gegevens geraakt?"
  • Controleer ook zijn gegevens, zijn identiteit en zijn vermeende kapitalen. Die zijn vaak fictief;
  • Geef nooit een persoonlijk gegeven door;
  • En vooral, betaal niets!

Geschillen en klachten

Indien het gaat om zuivere oplichterij, dan moet u klacht indienen bij de Federale Politie, ter attentie van de Dienst ECOFIN, Notelaarsstraat 211 te 1000 Brussel.

U kunt deze praktijken ook aanklagen bij de Algemene Directie Economische Inspectie, opdat zij, zo nodig, een eind maakt aan de praktijk in het algemeen belang van de consumenten.

Laatst bijgewerkt
3 april 2019

Laatste nieuws voor dit thema