De kilometerfraude

De vervalsing van de kilometerstanden bij de verkoop van tweedehandswagens is een wijdverspreide praktijk die zowel de koper als de eerlijke verkopers dupeert.

De koper betaalt vaak te veel voor een tweedehandswagen, omdat hij moedwillig bedrogen wordt over een essentieel kenmerk van die wagen, nl. het aantal afgelegde kilometers. De handelaar die correct werkt en zich niet bezondigt aan bedrog, is het slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken die de markt verstoren.

Om deze oneerlijke praktijken doeltreffend te bestrijden, heeft de Belgische wetgever het car-pass-systeem ingevoerd. Alle verkopers van een tweedehandsvoertuig, zowel particuliere als professionele verkopers, zijn verplicht om een car-pass carpass - een officieel attest van de kilometerstand - aan de koper te verstrekken, als die een particulier is.

In dat verband werd de vzw Car-Pass belast met:

  • de uitreiking van de car-pass via voor autokeuring erkende ondernemingen;
  • de centralisatie van informatie zoals chassisnummer van het voertuig, datum waarop de kilometerstand werd vastgesteld en de kilometerstand. Die gegevens worden verstrekt door:
    • vaklui uit de autosector (garagisten, koetswerkherstellers, bandencentrales, enz.;
    • de fabrikanten van nieuwe voertuigen of hun gemachtigde, de kilometerstanden van geconnecteerde voertuigen en de kilometerhistoriek van voertuigen die reeds in een ander land waren ingeschreven voor de inschrijving in België;
    • voor autokeuring erkende ondernemingen, die eveneens de kilometerstand noteren van elk te keuren voertuig.

Vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen.

U kunt ook contact opnemen met:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Bescherming van de Consumentenrechten
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 81 68
E-mail: HRC.CONS@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
3 februari 2023

Laatste nieuws voor dit thema