Het grote lot kan u duur te staan komen!

Hebt u ooit beloftes gekregen over niet onbelangrijke (materiële of financiële) winsten? Wees op uw hoede wanneer u zaken worden aangeboden die te mooi lijken om waar te zijn. 

Waar bestaat dat in

Per fax, brief of e-mail wordt u gemeld dat u de gelukkige winnaar bent van een loterij. Het winstbedrag ligt boven alle verwachtingen: een huis, wagen enz.  

Het gaat om pseudo-loterijen, ook valse loterijen genoemd.

U kunt ze gemakkelijk herkennen:

 • ten eerste hebt u niet actief deelgenomen aan de loterij, want u hebt geen lotje gekocht en evenmin werkelijk deelgenomen aan een wedstrijd;
 • het uitgeversadres ligt vaak in het buitenland; meestal bestaat dit adres ook niet echt, net zomin trouwens als de identiteit van de boodschapverzender.

Een voorbeeld: “We bezorgen u deze brief dat u zeker 50.000 euro gewonnen hebt. Uw geboortedatum is uitgeloot en u bent winnaar in rang 1 van onze loterij. Proficiat!”

Indien u interesse toont en hen uw coördinaten meedeelt, dan kunt u niet meer terug. Zij deinzen er niet voor terug u direct te contacteren en u te verzoeken dossierkosten of enigerlei taksen te betalen om uw groot lot te krijgen. Daarbij gunnen zij u slechts een erg korte bedenktijd. En vaak zegt u dan tegen uzelf: “Wat betekent 500 euro dossierkosten aangezien ik vervolgens 50.000 euro ontvang?”

Weet dat indien u dit bedrag betaalt, u het kwijt bent, definitief, want de bedriegers verdwijnen snel daarna spoorloos. Bovendien zullen uw coördinaten later gebruikt kunnen worden om u opnieuw te bedotten.

Enkele raadgevingen…

 • vraag u af: “is het logisch iets te winnen wanneer er geen deelnametitel verworven is?”;
 • verifieer de personalia van uw gesprekspartner, zijn identiteit en coördinaten; alleen al 2 minuutjes surfen zal waarschijnlijk voldoende zijn om talrijke aanwijzingen te krijgen;
 • deel geen persoonlijk gegeven zonder veiligheid mee;
 • en vooral betaal niets!

Geschillen en klachten

Indien het gaat om zuivere oplichterij, dan moet u klacht indienen bij de Federale Politie, ter attentie van de Dienst ECOFIN, Notelaarsstraat 211 te 1000 Brussel.

U kunt deze praktijken ook aanklagen bij de Algemene Directie Economische Inspectie, opdat zij, zo nodig, een eind maakt aan de praktijk in het algemeen belang van de consumenten.

Laatst bijgewerkt
6 juni 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Verknal uw feest niet - Gebruik vuurwerk veilig!

 2. Consumentenbescherming

  Oprechte liefde of bedrog? Laat je niet vangen

 3. Consumentenbescherming

  Cool én goed zichtbaar op de fiets?