Gehackte Facebookaccounts

De FOD Economie waarschuwt de consumenten die gebruik maken van socialenetwerksites zoals Facebook en Netlog voor nieuwe oneerlijke handelspraktijken: daarbij wordt de status op het prikbord gebruikt om misleidende reclame te maken en de gebruikers aan te zetten mirakelpillen te bestellen om te vermageren.

De FOD Economie raadt de gebruikers van deze sociale netwerken aan om hun paswoord te wijzigen!

Gestolen paswoorden!

Wij raden u in de eerste plaats aan om uw paswoorden op Facebook en Netlog te veranderen, evenals die van uw hotmail-, gmail- of yahoo-e-mailadressen. In de zomer van 2011 hebben e-mails die zogezegd door vrienden verstuurd werden, internetgebruikers ertoe aangezet een toepassing te gebruiken waarmee ze zouden kunnen uitvissen wie hen blokkeert op de socialenetwerksites, of waarmee ze de paswoorden van hun vrienden te weten zouden kunnen komen. Deze toepassingen leken van de echte websites afkomstig te zijn, maar eigenlijk waren het slechts kopieën. Om die toepassing te gebruiken, moesten de gebruikers hun identificatiegegevens èn hun paswoord bevestigen. Maar het gaat om phishing, een praktijk die door de oplichters wordt toegepast om uw persoonlijke gegevens te ontfutselen (paswoorden, creditcardnummers, geheime codes, enz.) en ze kwaadwillig te gebruiken.

Gehackte Facebookaccounts!

Sommige Facebookgebruikers zijn al het slachtoffer geworden van een gehackte account. Op hun account worden reclameboodschappen of kwaadwillige berichten geplaatst, zonder dat ze er zelf weet van hebben. Hoe groot was de verbazing van Evelien, toen ze vaststelde dat haar account gehackt was en onfatsoenlijke voorstellen bevatte met seksueel karakter, met haar in de hoofdrol.

Misleidende reclame voor mirakelpillen en afgedwongen aankoop

Peter, een ander slachtoffer, heeft vastgesteld dat zijn account gehackt was, om misleidende reclame te maken voor gratis staaltjes van mirakelpillen om te vermageren: Peter “heeft 4 kilo verloren dankzij de nieuwe darmreiniger, gratis besteld op de site ColonCleanerXL.Com. Bestel uw gratis staal!”.

Wij hebben ook vastgesteld dat de onderneming die deze mirakelpillen op de markt brengt (Baies d’Açaï, Colon Cleanse) eveneens gebruik maakte van de advertentiekolommen op Facebook. De gebruikers die het gratis staal van deze pillen besteld hebben, zijn in de val gelopen van een systeem van afgedwongen aankopen. Om het gratis staal te ontvangen, moeten de gebruikers namelijk hun personalia opgeven en het nummer van hun kredietkaart, zodat ze gedebiteerd kunnen worden voor de portokosten voor het versturen van de stalen.

Het probleem is dat deze gebruikers vervolgens een tweede pakket ontvangen, waarvan de prijs (85 euro) onmiddellijk van hun kredietkaart gedebiteerd wordt, en waarvoor zij hun akkoord niet gegeven hebben. Verder hebben wij opgemerkt dat de verkoopsvoorwaarden van het bedrijf dat de pillen op de markt brengt op dit vlak niet duidelijk en bijgevolg misleidend zijn.

De consumenten zijn er zich niet van bewust dat ze gebonden zijn door een abonnement van onbepaalde duur dat inhoudt dat ze elke maand pillen ontvangen, en waarbij de kredietkaart automatisch gedebiteerd wordt. Wanneer de gebruiker de gratis stalen niet wenst te bestellen, en de website in kwestie dus wil verlaten, verschijnt bovendien een pop-up die hem er nogmaals toe aanzet te profiteren van de gratis proefaanbieding, zonder iets te vermelden over het sluiten van een contract.

De FOD Economie heeft de bevoegde diensten van Volksgezondheid ingelicht over de commercialisering van deze mirakelpillen, en heeft gevraagd om zich uit te spreken over de reële doeltreffendheid ervan en over het eventuele gevaar voor de gezondheid van de consumenten.

De FOD Economie verzoekt de slachtoffers die deze pillen besteld hebben en de facturering van de volgende pakketten wensen te betwisten, om een betwisting in te dienen bij de uitgever van hun kredietkaart.

Advies voor de toekomst

De FOD Economie roept alle gebruikers op tot voorzichtigheid en vraagt vooral om :

 • aanbiedingen te wantrouwen die te mooi zijn om waar te zijn.
 • websites te wantrouwen die vragen naar het nummer van een kredietkaart, terwijl de dienst zogenaamd gratis is.
 • na te gaan of de gratis proefaanbieding niet samenhangt met het inschrijven op een abonnement.
 • niet te antwoorden op e-mails waarin gevraagd wordt naar gebruikersnaam en paswoord, ook al lijken ze verstuurd te zijn door een gekende dienstverlener.
 • regelmatig uw paswoorden te wijzigen.

Bent u jammer genoeg het slachtoffer geworden van consumentenbedrog, dan kunt u die praktijk aangeven bij de Algemene Directie Economische Inspectie.

Laatst bijgewerkt
6 juni 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Rode kaart voor namaak

 2. Consumentenbescherming

  Onlineoplichting: cryptomunten in het vizier …

 3. Consumentenbescherming

  Het festivalseizoen staat weer voor de deur …