De kilometerfraude

De kilometerfraude

De vervalsing van de kilometerstanden bij de verkoop van tweedehandswagens is een wijd verspreide praktijk die zowel de koper als de eerlijke verkopers dupeert.

De koper betaalt vaak te veel voor een tweedehandswagen, omdat hij moedwillig bedrogen wordt over een essentieel kenmerk van die wagen, nl. het aantal afgelegde kilometers. De handelaar die correct werkt en zich niet bezondigt aan bedrog, is het slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken die de markt verstoren.

Sinds 2004 bestrijdt België deze malafide praktijken met succes.

De sleutel in de strijd tegen kilometerfraude berust bij de verplichting voor alle verkopers van een tweedehandsvoertuig, of zij nu particuliere of professionele verkopers zijn, om de particuliere koper een carpass te bezorgen. Deze verplichting is mogelijk dank zij de opdracht die werd toevertrouwd aan de vzw Car-pass. Deze erkende vereniging is belast met de centrale registratie van de kilometerstanden van alle voertuigen, ongeacht of het nu gaat om particuliere voertuigen of andere soorten voertuigen (lichte bestelwagens, campingcars enzovoort). Op die manier beschikt ze over de noodzakelijke informatie om via erkende keuringsinstanties een document af te leveren dat de juiste kilometerstand certificeert van het voertuig: de carpass.

De maatregel bleek een succes, omdat kilometerfraude zo goed als verdwenen is in België (bekijk het jaarverslag 2016 van de vzw).

Kijk er ook even de veelgestelde vragen  op na.

Dienst Bescherming van de Consumentenrechten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Bescherming van de Consumentenrechten

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 02 277 81 68
E-mail: HRC.CONS@economie.fgov.be

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.:+32 800 12 033
Fax: +32 800 12 057

Meer over het Contact Center

Laatst bijgewerkt
6 juni 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

    Verknal uw feest niet - Gebruik vuurwerk veilig!

  2. Consumentenbescherming

    Oprechte liefde of bedrog? Laat je niet vangen

  3. Consumentenbescherming

    Cool én goed zichtbaar op de fiets?