Table of Contents

  De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (BRC) is een procedure waarbij een consument en een onderneming proberen om een minnelijke schikking te treffen om een geschil te regelen waarbij ze beroep doen op een gespecialiseerd organisme dat onafhankelijk en onpartijdig is.

  De gekwalificeerde entiteiten

  De consument kan beroep doen op gekwalificeerde entiteiten om een geschil op te lossen. Op die manier is een oplossing mogelijk  zonder dat hij daarvoor een beroep moet doen op de hoven en rechtbanken.

  De FOD Economie heeft enkele organismen voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (BRC) erkend als  “gekwalificeerde entiteit”

  Die entiteiten moeten voldoen aan de wettelijke criteria opgenomen in boek XVI WER:

  • onafhankelijkheid,
  • onpartijdigheid,
  • deskundigheid,
  • vrijheid van de partijen,
  • billijkheid van de procedure en
  • transparantie.

  Lijst van de entiteiten (PDF, 66.83 KB) die door de FOD Economie erkend zijn.

  Voor meer informatie over de BRC, raadpleeg het evaluatierapport (PDF, 433.24 KB)  dat opgesteld werd door de FOD Economie. U kunt er een overzicht van de activiteiten in verband met de alternatieve regeling consumentengeschillen in België terugvinden alsook het cijfermateriaal (PDF, 102.4 KB) over de behandeling van de klachten per entiteit.

  Consumentenombudsdienst

  De consument mag elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen indienen bij de Consumentenombudsdienst.

  Naargelang de aard van de aanvraag maakt de Consumentenombudsdienst de aanvraag:

  • ofwel, over aan een entiteit die gekwalificeerd is, zodat deze de aanvraag behandelt;
  • ofwel, behandelt hij de aanvraag zelf als er geen enkele bevoegde gekwalificeerde entiteit voor de regeling van het geschil bestaat.

  De consument kan voor het vinden van een bemiddelaar (al dan niet gekwalificeerde entiteit) een beroep doen op Belmed, een platform van de FOD Economie. Belmed groepeert onder andere pertinente informatie over de buitengerechtelijke regeling van geschillen in België. Via de zoekmotor krijgt de consument snel een overzicht van de Belmed-partners die in aanmerking komen om zijn concrete geschil te regelen zonder dat hij daarvoor moet langsgaan bij de rechtbank.

  Online Dispute Resolution

  Ingeval het geschil voortvloeit uit de e-commerce

  Indien een geschil handelt over een goed of dienst die online gekocht werd, mag de consument zijn aanvraag indienen op het ODR-platform van de Europese Commissie.

  ODR is de afkorting voor “Online Dispute Resolution”, Engels voor onlinegeschillenbeslechting. Het platform omvat alle doorheen de Europese Unie erkende gekwalificeerde entiteiten  voor de alternatieve regeling van consumentengeschillen. Het functioneert in alle officiële talen van de Europese Unie. Als een consument een geschil voortvloeiend uit e-commerce heeft met een onderneming gesitueerd in de Europese Unie, dan kan hij trachten het geschil buiten de rechtbank om te regelen met de betrokken onderneming via het ODR-platform. Het hele proces van buitengerechtelijke geschillenbeslechting gebeurt dan via het internet, in de eigen taal van de betrokken partijen.

  Raadpleeg voor meer informatie de webpagina op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Ingeval van grensoverschrijdende geschillen

  Ingeval van een geschil met een onderneming gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Noorwegen of IJsland, kan de Belgische consument terecht bij het Europees Centrum voor de Consument (EEC België). Het ECC België is ook het ODR-contactpunt voor België, en kan bijgevolg ondersteuning bieden bij de beslechting van geschillen via het ODR-platform.

  Consulteer voor meer informatie de webpagina op: ECC België

  Laatst bijgewerkt
  22 maart 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

  2. Consumentenbescherming

   Let op voor nepadvertenties op sociale media!

  3. Consumentenbescherming

   Probleem op reis? Waar kan ik terecht?