De wet Breyne regelt de bouw van woningen in België. Ze garandeert de kandidaat-bouwer of koper uitgebreide bescherming, onder meer via een contract met transparante info over de totaalprijs van een project, de betalingsvoorwaarden … Bovendien legt de wet vast wie verantwoordelijk is en ze voorziet financiële garanties.

Wat is de wet Breyne?

De wet van 9 juli 1971 tot regeling van de bouw en de verkoop van woningen, beter bekend als de wet Breyne biedt een uitgebreide bescherming aan iedereen die:

 • een woning laat bouwen
 • een te bouwen woning koopt
 • een woning in aanbouw koopt

De wet Breyne beschermt de toekomstige eigenaar tegen de insolvabiliteit van de onderneming. Hij garandeert hem volledige en correcte informatie, zonder onrechtmatig beding in het contract. De meeste bepalingen van de wet zijn dwingend (men kan er niet van afwijken).

Waarop is de wet Breyne van toepassing?

De wet is – onder andere – van toepassing op:

 • een aannemingscontract voor bouwwerkzaamheden
 • verkoop op plan
 • een sleutel-op-de-deurcontract

De wet Breyne kan ook van toepassing zijn op de verkoop van een bestaande woning. Dat is het geval als de verkoper die woning uitbreidt of aanzienlijk verbouwt. De totale prijs van die werken moet dan minstens 80 % van de verkoopprijs van de woning en meer dan 18.600 euro bedragen.

Onder welke voorwaarden is de wet Breyne van toepassing?

Voor de toepassing van de wet is het noodzakelijk dat:

 • het gebouw bestemd is voor residentieel gebruik of voor professioneel en residentieel gebruik;
 • de toekomstige eigenaar een of meer betalingen doet voor de werken volledig voltooid zijn, volgens de voorwaarden van het contract.

In welke gevallen is de wet Breyne niet van toepassing?

De wet Breyne is niet van toepassing als:

 • de toekomstige eigenaar afzonderlijke contracten heeft afgesloten met verschillende aannemers (een bedrijf voor de ruwbouw, een ander voor de dakwerken, een voor de verwarming enz.);
 • de toekomstige eigenaar werken heeft laten uitvoeren in een woning die hij al in eigendom had. Die werkzaamheden vinden immers niet plaats in het kader van een eigendomsoverdracht van het gebouw;
 • het contract wordt afgesloten met bepaalde entiteiten (bijvoorbeeld een gemeente);
 • de toekomstige eigenaar als professionele activiteit woningen bouwt of laat bouwen om ze te verkopen;
 • het contract een studieovereenkomst is met betrekking tot een bouwwerk en als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Welke garanties biedt de wet Breyne?

De garanties die de wet biedt, zijn onder andere:

 • Het voorschot dat u bij het sluiten van het contract betaalt, mag niet meer dan 5 % van het totale bedrag van het contract bedragen;
 • Het saldo moet in schijven worden betaald. Die mogen niet hoger zijn dan de waarde van de verrichte werkzaamheden;
 • De totaalprijs wordt vooraf vastgelegd (met de mogelijkheid tot herziening, maar onder bepaalde voorwaarden);
 • De verplichting om de woning in twee fasen op te leveren: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering (minstens één jaar na de voorlopige oplevering);
 • Een verplichte financiële garantie die de toekomstige eigenaar beschermt als de onderneming haar verplichtingen niet nakomt (bv. faillissement);
 • Duidelijk omschreven aansprakelijkheden: de onderneming (aannemer of verkoper) is gedurende tien jaar aansprakelijk voor elk ernstig gebrek - zichtbaar of verborgen - dat de stabiliteit of de stevigheid van de woning aantast.

Wat als de wet Breyne niet wordt nageleefd?

Het niet naleven van de wet Breyne kan leiden tot de nietigheid van het contract of van de betreffende clausule van het contract.

Problemen tijdens de bouwwerkzaamheden?

Raadpleeg de pagina Bouwwerkzaamheden: wat kunt u doen bij problemen

Laatst bijgewerkt
27 februari 2020