Table of Contents

  ThatsIPIntellectuele eigendomsrechten komen bij tal van studierichtingen aan bod, zowel op hoger secundair, hogeschool, als op universitair niveau. Voor de dichters, designers en scenaristen van de toekomst, maar ook voor de ingenieurs en architecten in wording is het van groot belang om de intellectuele eigendomsrechten te identificeren en te (laten) beschermen. Zowel voor hen, als voor hun docenten vormt ThatsIP een waardevolle educatieve en interactieve tool.

  Om het ganse spectrum van de intellectuele eigendomsrechten te bestrijken, worden de beschermingsmogelijkheden voor zowel octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteurs- en kwekersrechten toegelicht. Aan de hand van een theoretisch gedeelte, praktijkvoorbeelden en een quiz worden de verschillende IE-rechten voorgesteld.

  Door de modulaire opbouw, vindt u er makkelijk een antwoord op specifieke vragen. Zo kunnen de leerlingen zelf in ThatsIP grasduinen en de gewenste informatie zoeken. De leerkrachten kunnen aanvullende informatie verkrijgen en gebruiken door een login aan te vragen via de optie “Docentenhandleiding”. Na dit verzoek zal de DIE onverwijld alle relevante informatie verstrekken.

  Surf snel naar ThatsIP

  Laatst bijgewerkt
  23 februari 2024