In 2019 maakte 76 % van de individuen van 16-74 jaar in België gebruik van sociale netwerken, tegenover 57 % op het niveau van de Europese Unie (EU28). De netwerken (Facebook, Twitter, YouTube, Linkedln) worden gebruikt om professionele of persoonlijke ervaringen uit te wisselen, om contact te houden met familie en vrienden en om het sociale leven te organiseren.

In 2019 gebruikte 70 % van de bedrijven (met ten minste 10 werknemers) in België sociale netwerken, tegenover 51 % op het niveau van de Europese Unie (EU28). Deze technologieën bieden een gunstige gelegenheid voor de industrie en dragen bij tot de ontwikkeling van nieuwe communicatietechnieken door de creatie en uitwisseling van online inhoud te bevorderen.

Dit fenomeen roept niettemin talrijke vragen op over bescherming van de gegevens, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en veiligheid van minderjarigen. Het is dus belangrijk om altijd op te letten met wat men op zijn profiel vermeldt want deze gegevens kunnen voor slechtbedoelde doeleinden worden gebruikt.

Laatst bijgewerkt
10 maart 2022