Wanneer een zelfstandige voor kortere of langere tijd vervangen moet worden, door ziekte of werkonderbreking om een andere reden, kan hij of zij op zoek gaan naar een tijdelijke vervanger om de continuïteit van zijn of haar activiteit te waarborgen.

Een vorm van vervanging of ondersteuning is mogelijk als onderdeel van een vertrouwensrelatie.

Sommige sectoren hebben mechanismen opgezet, bijvoorbeeld binnen hun orde/instituut of via hun beroepsorganisatie, om vervangers gestructureerd of informeel in contact te brengen met degenen die vervangen worden. In sommige gevallen gaat het om een zelfhulpnetwerk dat niet specifiek gericht is op de mogelijkheid van een tijdelijke vervanging. Als een dergelijk systeem ontbreekt, kan een zelfstandige natuurlijk ook proberen vervangen te worden door iemand die over de juiste vaardigheden beschikt en met wie hij een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd.

Landbouw

Boerenbond: bedrijfshulpverzekering

Boerenbond biedt een bedrijfshulpverzekering aan genaamd WERKERS agro bedrijfshulp.

Als u als landbouwer uw activiteit tijdelijk moet onderbreken door ziekte, herstel, ongeval, verlof, en dergelijke kan u door jaarlijks een bijdrage te betalen een beroep doen op een vervangingssysteem. Dat systeem zorgt ervoor dat de continuïteit van uw landbouwbedrijf zo normaal mogelijk doorgaat tijdens uw afwezigheid.

Meer informatie: Bedrijfshulp-verzekering | Boerenbond.

Fédération des Services de Remplacement Agricoles de Wallonie (FSRAW)

Als een landbouwer ziek wordt of een ongeluk krijgt, kan dat catastrofaal zijn voor de continuïteit van een landbouwonderneming. Het is ook moeilijk om vrij te nemen voor familiale gebeurtenissen, opleiding of een paar dagen rust.

De “12 Services de Remplacement Agricoles en Wallonie (SRA)” werden opgericht om aangesloten landbouwers te helpen die moeilijkheden te overwinnen door meer dan 80 vervangers op te leiden en ter beschikking te stellen. Die mensen nemen het werk over tot wanneer u als landbouwer terug volledig aan de slag kan gaan.

Om gebruik te maken van die dienst moet u lid worden en een jaarlijkse bijdrage van 200 euro betalen, wat genoeg is voor twee mensen op de landbouwonderneming.

Zodra u vervangen moet worden:

  • bel de SRA waarbij u bent aangesloten,
  • geef de reden en de duur van uw afwezigheid door,
  • leg uit welk soort werk in de landbouwonderneming u moet uitvoeren.

De coördinator plant dan de meest geschikte vervanger in voor uw aanvraag. Vandaag hebben 3.900 leden de sprong gewaagd en zich gewaagd aan vervanging in de landbouwsector.

Neem voor meer informatie contact op met:

Mevrouw Madeline Kremers
Secretaris van de bond

madeline.kremers@fsraw.be  

Goede werkwijzen binnen het netwerk van boekhandelaars

Binnen de beroepsorganisatie Prodipresse zijn bepaalde werkwijzen ontwikkeld om boekhandelaars die moeten stoppen met hun activiteiten tijdelijk te vervangen. Dat is geen structureel, maar eerder een informeel systeem. Als u als boekhandelaar tijdelijk uw activiteiten moet onderbreken of af en toe hulp nodig hebt, brengt Prodipresse u in contact met voormalige boekhandelaars die hun activiteit hebben stopgezet, met het oog op vervanging of ondersteuning.

Neem voor meer informatie contact op met Prodipresse.

Vrije beroepen

Notarissen: zie artikel 63 tot 67 Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

Art. 63 ”Wanneer een notaris of een geassocieerd notaris tijdelijk verhinderd is zijn ambt uit te oefenen of wanneer een plaats vacant is, kan het notarisambt door een plaatsvervanger worden waargenomen.”

Gerechtsdeurwaarders: zie artikel 526 tot 532 van het Gerechtelijk wetboek

Art. 526. “Een gerechtsdeurwaarder kan zich laten vervangen door een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in de volgende gevallen:

  1° overmacht;

  2° verlof, met een maximum van 60 kalenderdagen per jaar;

  3° organisatie van het kantoor of bijscholing.

Behoudens ingeval van overmacht, zijn de plaatsvervangingen door een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder beperkt tot 180 kalenderdagen per jaar.”

Architecten

Als lid van de Franstalige en Duitstalige vleugel van de Orde van Architecten mag u een beroep doen op een van uw collega's om u te ondersteunen en bij te staan bij het oplossen van uw problemen als u moeilijkheden ondervindt bij het uitoefenen van uw beroep en/of het beheren van uw architectenpraktijk.

Het voorgestelde solidariteitsmechanisme is gratis en garandeert u de anonimiteit in moeilijkheden. De" verwijzende architecten" zijn vrijwilligers. De Orde heeft een telefonische hulplijn opgezet om u in geval van moeilijkheden in contact te brengen met een verwijzende architect. Dat is in de eerste plaats een zelfhulpdienst.

Meer informatie: Archim'aide - Ordre des architectes.

Nieuwe opdracht voor sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Naast deze sectorspecifieke vervangings- en/of zelfhulpregelingen, die in sommige gevallen bij wet en in andere gevallen door de sector zelf zijn ingevoerd, is er een nieuwe opdracht toevertrouwd aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Vanaf 2024 moeten ze de zelfstandigen vroegtijdig bewust maken en hen de nodige instrumenten aanreiken om arbeidsongeschikt door stress, burn-out, en dergelijke te voorkomen.

Een van de belangrijkste aspecten van die ondersteuning en bewustmaking, is het belang van het opbouwen van een netwerk van mensen die in hetzelfde beroep werken. Het opzetten van dit netwerk is van fundamenteel belang, zowel voor het oplossen van de problemen waarmee de beroepsbeoefenaar dagelijks te maken krijgt, als voor het geval er een tijdelijke vervanging nodig is.

Laatst bijgewerkt
4 december 2023