Sectoraal panorama

Het sectorale panorama heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. De publicatie is opgebouwd volgens een cijfermatige benadering, waardoor we snel en accuraat op de conjunctuurontwikkelingen kunnen reageren.

Het panorama bestaat uit drie delen:

  1. Het eerste deel omvat een beschrijving van het globale kader, met name de conjunctuur van de wereld- en de Europese economie.
  2. In het volgende deel komt het zwaartepunt van het onderzoek aan bod, waarin we voor alle sectoren op NACE-2 niveau de prestaties van Belgische sectoren vergelijken met die sectoren in de eurozone. Daarbij onderscheiden we 2 dimensies: enerzijds verwerkende en dienstensectoren, en anderzijds de tijdsdimensie, namelijk de middellange termijn en de recente conjunctuur.
  3. De publicatie eindigt met een grondig onderzoek van een of meerdere sectoren. Daarbij besteden we onder meer aandacht aan de subsectoren die er deel van uitmaken, en aan variabelen zoals de industriële productie, tewerkstelling en buitenlandse handel.

Het "Sectoraal panorama" is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.