Ready4Credit

Instrument ter voorbereiding van een kredietaanvraag

Hebt u een krediet nodig om uw activiteit te ontwikkelen? Een ding is zeker: een ijzersterk dossier is noodzakelijk.

Om u hierbij te ondersteunen, heeft de FOD Economie een onlinetoepassing ontwikkeld: Ready4Credit.

Ready4Credit is een toepassing om te evalueren hoe een financiële instelling uw kredietaanvraag zou beoordelen.

Het volstaat om online enkele kwalitatieve en kwantitatieve informatie in te geven en dit online-instrument helpt u om de sterke en zwakke punten van uw kredietaanvraagdossier te bepalen.

De toepassing Ready4Credit van de FOD Economie is een niet-voorspellend didactisch instrument, gebaseerd op de voornaamste criteria gebruikt door de banken.

Naar de toepassing Ready4Credit 

Maatregelen voor de toegang tot financiering van kmo’s

De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd door de wet van 21 december 2017, vertaalt een wil tot het herstellen van het evenwicht in de relatie tussen de banken en de kmo’s in concrete maatregelen.

De wet wil:

  • voldoende transparantie creëren in het kredietaanbod om de onderneming in staat te stellen de contractuele voorwaarden van verschillende kredietgevers te vergelijken.
    Voorbeeld: de kredietgever moet u een type krediet voorstellen dat het best is aangepast aan uw behoeften. Hij moet u ook een toelichting en een overzicht van de kredietovereenkomst bezorgen, waarin vooral uw rechten en plichten worden uitgelegd. Ten slotte hebt u het recht om een voorstel van kredietovereenkomst te vragen dat u kosteloos op verzoek moet worden afgegeven.   
  • een beter evenwicht tot stand brengen in de contractuele relatie tussen de kredietgever en de onderneming.
    Voorbeeld: het kader en plafond voor wederbeleggingsvergoeding  tot zes maanden voor kredieten van minder dan 2 miljoen euro, de verplichting voor de kredietgever om transparant en begrijpelijk zijn kredietweigering te motiveren.

Bovendien werd gezamenlijk een gedragscode opgesteld door de vertegenwoordigende organisaties van de kredietsector en de kmo's. De code legt de toepassingsmodaliteiten van de wet vast en verzekert dat deze nauwkeurig overeenstemmen met de verwachtingen van alle belanghebbenden.

Evaluatie van de wet door de FOD Economie

In 2016 evalueerde de FOD Economie de wet van 21 december 2013 op basis van een enquête waaraan bijna 10.000 kmo’s en zelfstandigen vrijwillig deelnamen.

Het evaluatierapport toonde aan dat het nodig is om bijkomende informatie aan de kleine en middelgrote ondernemingen aan te bieden. De ontwikkeling van de toepassing Ready4Credit door de FOD kadert hierin.
 

Laatst bijgewerkt
27 november 2023