Ready4Credit Quizpage

Ready4Credit Quizpage

De resultaten die door Ready4Credit worden voorgesteld, zijn louter indicatief en zijn geen beoordeling tot het al dan niet toekennen van een krediet.

 • Kwalitatieve vragenlijst
 • Kwantitatieve vragenlijst
 • Resultaten

category pts: ${ category.points }
Question: ${answered_questions}/${total_questions}

(meerdere antwoorden mogelijk)

pts: ${ answer.points }
 • Kwalitatieve vragenlijst
 • Kwantitatieve vragenlijst
 • Resultaten

Vul de volgende velden in

Personeelskosten op bruto toegevoegde waarde Codes

Netto-rentabiliteit van het actief voor belastingen Codes

Netto-rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen Codes

Zelffinancieringsgraad Codes

Graad van financiële onafhankelijkheid Codes

Niveau van schulden op korte termijn Codes

Dekking vreemd vermogen door cash flow Codes

Netto-kasratio Codes

 • Kwalitatieve vragenlijst
 • Kwantitatieve vragenlijst
 • Resultaten
Enregistrer l'image :

Resultaten van het kwalitatief luik

 • SLECHT
 • GOED
 • UITSTEKEND
Ratio: ${getScoreCategory(category_index, true)}

Ratio: ${getAverageRatioQuizz()}

Algemeen resultaat

Resultaten van het kwantitatief luik

 • SLECHT
 • GOED
 • UITSTEKEND
Ratio: ${getRatioCalcul(1)}

Personeelskosten op bruto toegevoegde waarde

Ratio: ${getRatioCalcul(2)}

Netto-rentabiliteit van het actief voor belastingen

Ratio: ${getRatioCalcul(3)}

Netto-rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen

Ratio: ${getRatioCalcul(4)}

Zelffinancieringsgraad

Ratio: ${getRatioCalcul(5)}

Graad van financiële onafhankelijkheid

Ratio: ${getRatioCalcul(6)}

Niveau van schulden op korte termijn

Ratio: ${getRatioCalcul(7)}

Dekking vreemd vermogen door cash flow

Ratio: ${getRatioCalcul(8)}

Netto-kasratio

Ratio: ${getAverageRatioCalcul()}

Algemeen resultaat

De resultaten die door Ready4Credit worden voorgesteld, zijn louter indicatief en zijn geen beoordeling tot het al dan niet toekennen van een krediet.