De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Ready4Credit Quizpage

Ready4Credit Quizpage

De resultaten die door Ready4Credit worden voorgesteld, zijn louter indicatief en zijn geen beoordeling tot het al dan niet toekennen van een krediet.

 • Kwalitatieve vragenlijst
 • Kwantitatieve vragenlijst
 • Resultaten

category pts: ${ category.points }
Question: ${answered_questions}/${total_questions}

(meerdere antwoorden mogelijk)

pts: ${ answer.points }
 • Kwalitatieve vragenlijst
 • Kwantitatieve vragenlijst
 • Resultaten

Vul de volgende velden in

Personeelskosten op bruto toegevoegde waarde Codes

Netto-rentabiliteit van het actief voor belastingen Codes

Netto-rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen Codes

Zelffinancieringsgraad Codes

Graad van financiële onafhankelijkheid Codes

Niveau van schulden op korte termijn Codes

Dekking vreemd vermogen door cash flow Codes

Netto-kasratio Codes

 • Kwalitatieve vragenlijst
 • Kwantitatieve vragenlijst
 • Resultaten
Enregistrer l'image :

Resultaten van het kwalitatief luik

 • SLECHT
 • GOED
 • UITSTEKEND
Ratio: ${getScoreCategory(category_index, true)}

Ratio: ${getAverageRatioQuizz()}

Algemeen resultaat

Resultaten van het kwantitatief luik

 • SLECHT
 • GOED
 • UITSTEKEND
Ratio: ${getRatioCalcul(1)}

Personeelskosten op bruto toegevoegde waarde

Ratio: ${getRatioCalcul(2)}

Netto-rentabiliteit van het actief voor belastingen

Ratio: ${getRatioCalcul(3)}

Netto-rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen

Ratio: ${getRatioCalcul(4)}

Zelffinancieringsgraad

Ratio: ${getRatioCalcul(5)}

Graad van financiële onafhankelijkheid

Ratio: ${getRatioCalcul(6)}

Niveau van schulden op korte termijn

Ratio: ${getRatioCalcul(7)}

Dekking vreemd vermogen door cash flow

Ratio: ${getRatioCalcul(8)}

Netto-kasratio

Ratio: ${getAverageRatioCalcul()}

Algemeen resultaat

De resultaten die door Ready4Credit worden voorgesteld, zijn louter indicatief en zijn geen beoordeling tot het al dan niet toekennen van een krediet.