Search results

  1. Deze publicatie geeft een overzicht van de laatste beschikbare gegevens over de energiemarkt in België. 1. Consumptie 1.1. Primaire energieconsumptie in 2018 1.2. Finale energieconsumptie in 2018 1.3.
  2. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft in 2019 een nationale controlecampagne uitgevoerd in de sector hout gebruikt als bouwproduct. Die bouwproducten zijn bedoeld voor zowel de
  3. Lijdt u onder overmatige schuldenlast? De wetgeving inzake collectieve schuldenregeling kan u helpen. Meer info hieromtrent vindt u in deze folder.
  4. Voor de elfde keer publiceert het INR het jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen. Dit jaarverslag werd als volgt gestructureerd: In het eerste deel van het jaarverslag focust het
  5. Deze studie onderzoekt de marktwerking in de aardappelkolom. Daarbij worden de verschillende schakels van de keten bestudeerd, waarin vijf verschillende sectoren onderscheiden kunnen worden: de
  6. Het eerste hoofdstuk van deze analyse geeft een beschrijving van het beroep van vastgoedmakelaar in België. In het tweede hoofdstuk wordt de Belgische regelgeving voor het beoefenen van het beroep van