Search results

  1. In deze studie werden de octrooien, merken, modellen en tekeningen en het kwekersrecht van 15.193 Belgische ondernemingen onderzocht voor de periode 2010-2019. Samen hebben ze 82.190 intellectuele
  2. In het 27e nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: De octrooigemachtigden in België: verenigd in een eigen wettelijk kader Verder in dit nummer: Entrepreneuriat et modèle circulaire
  3. Hoewel de jaarlijkse groei van het bbp in België in 2020 is ingestort (-5,7 %) als gevolg van de wereldwijde pandemie van het coronavirus, was de daling van het bbp in België minder uitgesproken dan die in
  4. In 2021 is de totale inflatie in België, gemeten op basis van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen, fors gestegen tot gemiddeld 3,2 % (0,4 % in 2020). In de loop van 2021 is de totale
  5. De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2020 is ingestort (-5,7 %), door de wereldwijde pandemie van het coronavirus die vanaf maart ook in ons land is uitgebroken