Search results

  1. Inhoudstafel Voorwoord van de voorzitter van de Raad voor het Verbruik De Raad voor het Verbruik: plaats voor dialoog en overleg tussen consumenten en verkopers De adviezen van de Raad voor het Verbruik in
  2. Dit verslag biedt alle betrokkenen bij de intellectuele eigendom in België een algemeen overzicht van de activiteiten van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom in 2016. De intellectuele eigendom boekte
  3. 6-429 Module A: samenvatting van het auditrapport 6-430 Module B: historiek van het dossier 6-431-15189 Module C: verslag van de hoofdauditor voor de norm EN ISO 15189:2012 6-431-15189-2022 Module C
  4. 2-403 Toepassingsmodaliteiten voor accreditatie met betrekking tot gidsen autocontrole in de sector van de voedingsindustrie en de toeleveringsbedrijven ervan, inbegrepen het toepassen van het principe van
  5. 6-201 Aanvraagformulier voor accreditatie 6-203 Onkostennota voor auditoren 6-206 Verslag van de coördinator m.b.t. het verloop van de audit 6-207 Formulier: Evaluatie van de prestaties van de auditor 6
  6. 0-03 Wetboek van het economisch recht: uittreksels die de rechtsgrond voor de accreditatie in België vormen 0-04 Aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de