Search results

  1. 2015 was het jaar waarin enerzijds een initiatief werd ontplooid om de productie-activiteiten van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom te versterken, en waarin anderzijds op het vlak van intellectuele
  2. Een recht voor elke telefoonabonnee De “Bel-me-niet-meer-lijst” zorgt ervoor dat u geen ongewenste reclame meer ontvangt via de telefoon. Wilt u geen reclameoproepen meer ontvangen: Schrijf u in op Bel Me
  3. De FOD Economie in het midden van de federale "regelgevende puzzel" De federale overheid en alle FOD's trachten de recente en snelle ontwikkeling van de deeleconomie in al haar vormen regelgevend te
  4. Het jaarlijks monitoring rapport van de aardgasmarkt geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de Belgische aardgasmarkt in het afgelopen jaar. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de historische
  5. De distributienettarieven vormen een belangrijk bestanddeel van de energiefactuur van Belgische huishoudens. Tussen 2014 en 2019 zijn deze tarieven aanzienlijk toegenomen met grote verschillen op regionaal
  6. 6-001 Lijst met de documenten van het BELAC managementsysteem 6-003 Kruisreferentietabel tussen de eisen van EN ISO/IEC 17011, EA en de EG Verordening 765/2008 en de clausules van het kwaliteitshandboek en