Search results

  1. 6-201 Aanvraagformulier voor accreditatie (geldig tot 31.01.2023) - Formulier geldig vanaf 1.02.2023 6-203 Onkostennota voor auditoren 6-206 Verslag van de coördinator m.b.t. het verloop van de audit 6-207
  2. 2-403 Toepassingsmodaliteiten voor accreditatie met betrekking tot gidsen autocontrole in de sector van de voedingsindustrie en de toeleveringsbedrijven ervan, inbegrepen het toepassen van het principe van
  3. 2-101 Accreditatiescope toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 2-104 Criteria waaraan de geaccrediteerde laboratoria moeten beantwoorden die een