Search results

  1. Onderhavig artikel wil enkele ideeën, suggesties en voorbeelden van samenwerking aan-brengen die inspirerend kunnen zijn voor bedrijven die zich stroomopwaarts of stroomafwaarts in de voedselketen bevinden
  2. Sociaal ondernemerschap is in volle expansie en zorgt voor tewerkstelling. Maar volgens de sociale ondernemers zelf is het nog steeds onvoldoende bekend, ondanks de voordelen voor een duurzamere en
  3. 2-101 Toepassingsgebied van een accreditatie toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 2-104 Criteria waaraan de geaccrediteerde laboratoria moeten
  4. 6-201 Aanvraagformulier voor accreditatie 6-203 Onkostennota voor auditoren 6-206 Verslag van de coördinator m.b.t. het verloop van de audit 6-207 Formulier: Evaluatie van de prestaties van de auditor 6
  5. De distributienettarieven vormen een belangrijk bestanddeel van de energiefactuur van Belgische huishoudens. Tussen 2014 en 2019 zijn deze tarieven aanzienlijk toegenomen met grote verschillen op regionaal
  6. 6-428 Module 0: inhoud van het auditverslag 6-429 Module A: administratieve gegevens 6-430 Module B: historiek van het dossier 6-431-14065 +AVR Module C: verslag van de hoofdauditor voor de norm NBN EN ISO