Search results

  1. Sociaal ondernemerschap is in volle expansie en zorgt voor tewerkstelling. Maar volgens de sociale ondernemers zelf is het nog steeds onvoldoende bekend, ondanks de voordelen voor een duurzamere en
  2. 2-101 (PDF, 111.63 KB) Toepassingsgebied van een accreditatie toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 2-104 (PDF, 68.42 KB) Criteria waaraan de
  3. 6-201 (DOC, 412.5 KB) Aanvraagformulier voor accreditatie 6-203 (DOC, 69.5 KB) Onkostennota voor auditoren 6-206 (DOC, 136.5 KB) Verslag van de coördinator m.b.t. het verloop van de audit 6-207 (DOC, 179
  4. De distributienettarieven vormen een belangrijk bestanddeel van de energiefactuur van Belgische huishoudens. Tussen 2014 en 2019 zijn deze tarieven aanzienlijk toegenomen met grote verschillen op regionaal