Publicaties

  1. Om de toegang van kmo’s – ondernemingen met maximum 50 werknemers – tot overheidsopdrachten te vergroten, presenteert de federale overheid een charter bestaande uit 13 principes. De centrale doelstelling
  2. De toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd op 3.000 euro.
  3. In de Europese verordening 765/2008 wordt aan de lidstaten opgelegd om aan de Commissie, de andere lidstaten en de consumenten de nationale structuur inzake markttoezicht kenbaar te maken en te informeren
  4. Juiste en actuele informatie in de KBO geeft uw onderneming een positief imago. Het vereenvoudigt een groot deel van uw administratieve stappen.
  5. Echte vakmannen laten zich erkennen. Vraag gratis je erkenning aan.
  6. In het 14de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: L’impact économique du Brexit Verder in dit nummer: Transition énergétique : un changement de paradigme Het auteursrecht: een materie in